Blå bog over Roderne

Genologi over Rode, Rhode, Rohde, Roede, Rhodius o. lign. i Dk. fra år 1510

Navneregister

 A

Albert Rode (1620 - 4/7-1676)
Handelsmann i Itzehoe i Tyskland, g.m. 1652 med Grevinde Rantzau. Far til Christian Detlef Rode (29. juli 1653- 4. dec.1717)

Albert Christoffer Rohde (ca. 1722 - )
Søn af Bent [Jacobsen] Rohde og Anne Sørensdatter Lunge. http://www.brejl.dk/aalborggejst.htm
 
Amalia Margaretha Rhode (Hollænder). ( -1710)
D. 5. maj blev Jens Jensen Rhode Hollænders datter ved navn Amalie Margaretha af Frederiksholm begravet i Vestenskov sogn. (Maribo A. Lolland Sønder H.).
 
Ambrosius Rhode. (1577 -1633)
(Kaldes også Rhodius, Rhodii, Rodius o.l.). Matematiker, astronom og mediciner fra Kemberg i Sachsen. http://de.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Rhodius
 
Ambrosius Rhode. (1605 -1696)
Tysk matematiker, astronom og læge i Skandinavien. http://de.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_Rhodius

Anders Christensen Rhod (levede 1651 i Kbh.)

 33. Christensen, Lauritz Rhod, f. 2/10 1585 i Christrup I Aaby Sogn. Byfoged i Helsingør 26/6 1627-30/11 1630, Raadmand 30/11 1630, Borgmester 1634-36, 1640-42; 1646-47 og 14/8 1648, Hospitalsforstander 1619-22, død 9/5 1651, Skifte 9/7 165l.

Faderen: C. Lauritzen. Moderen: Buold Jacobsdatter.

G. 2/6 1611 m. Margrethe Hansdatter, f. 5/3 1588, død 14/3 1650, Skifte 9/7 165l.

Moderen: Maren Esbernsdatter.

Ingen Børn; hans nærmeste Arving var en Broder, Anders [Christensen Rhod], i København, hendes en Del Søsterdøtre.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf 

Anders Hansen Rhoed. (før 1670 - )
Er far til Rasmus Rhoed der er født i 1696 i Nyborg.

måske identisk med:

Anders Hansen Rhoed.(marts 1659 - )
Søn af Hans Johansen Rhoed i Bogense og hustru Giertrud Hansdatter.

Anders Pedersen Rhode (Andreas Pauli Rhodius). (levede 1608 - 1619)
1608. Præst i Ø. Ulslev sogn. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm, http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_1061-1070.pdf

Anders Poulsen Rhode. (ca. 1582-5. okt. 1619)
En Anders Poulsen Rhode bliver student i 1602. Se: P.T. 9r.1/36. Måske er det ham fra Blochs geistlige historie om Fyns stift: Hr. Anders Poulsen Rhode, af hans historie kendes intet andet end, at han blev eftermand ...? Streht (?). Skal være død d. 5. okt. 1619."(Kilde JC Blochs hist. til Fyns geistlighed...)

Andreas Rode

Han står fadder til søsteren Margrethes barn d. 17. april 1664. Christoffer. Parentes Isebrandt van Holtens die mutter Margrethe Rode [vid pag. 112]. Faddere: Christoffer Gabel Rentemester, Monsieur Andreas Roode, Anders Nielsen, die frauen General Majorinde Elisabeth gebohren Høgen? Frue Anne Roode, Anders Sørensens frue. Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 119. Døbte.

Andreas Rhode. (levede 1680)
Kbh. uni. Dimitterer i 1680. s. 101. http://www.genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B2-101-200OCR.pdf

Andreas Rhode. (16xx - efter 1688)
Ejede fra 1664 Bajlumgaard i Salling. Søn af den rige købmand i København Stephen Rhode og Marie. Bror til bl.a. Rudolph Rhode som muligvis er medejer af gården. Mere info på tråden om Steffen og Marie Rodes efterkommere.
http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,530.msg1603.html#msg1603  Svar nr. 2.

Andreas Rhoed (levede 1765 i Assens)

132. Rhoed. Lars, f. 19/6 1765 i Assens, Stud. Odense 1782, cand. phil. 18/7 1703, cand. theol. 11/1 1790, Sognepræst til Vegerslev 3/6 1791, død 17/2 1796.

Faderen; Andreas Rhoed, Præst til Seden. Moderen: Christiane Krag.

G. 24/5 1794 m. Johanne Marie Secher, f. 29/10 1771, død 3/12 1857.

Faderen: Mathias Poulsen Secher. Moderen: Adolphine Sophie Müller.

Børn: Mathias Povlsen Secher, f. 11/11 1794.

Elisabet Marie Salome, f. 11/8 1796.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf 


Andreas Rhode. (1728 i Søndersø – 1819)
Søn af Rasmus Rhoed og Karen Lauritsdatter. Sognepræst til Assens & Kærum, senere til Seden & Åsum. Gift i 1762 i Sct. Hans sogn m. Christine Larsdatter Krag, datter af klokker ved Sct. Knuds kirke i Odense Lars Krag og Ellen Hansdatter.

Andreas Gudmann Rhode. (1789 - 1838)
Søn af Peder Rohde og Anne Marie Pedersdatter. I 1827 benævnes han som Koffardikaptajn og Møller på Rosenborg Mølle i Kbh. Gift første gang med Charlotte Susanne Pedersdatter i Kbh. Trinitatis sogn d. 9. feb. 1816. En datter født ca. 1816 Charlotte Susanne Rohde. Gift anden gang også i Trinitatis d. 13. juni 1823 med Ingeborg Marie Hermansen. Andreas er ejer af Rosenborg Mølle. Månedsløjtn. i flåden. Andreas og Ingeborg har 8 børn. Anne Maria (f. ca. 1823), Agatha Vilhelmine (f. ca. 1825), Senere Købmand i Randers Hermann Peter Rohde (jan. 1827), Caroline Amalie (f. ca. 1828), Andrea Jensine (f. 1829), Ingeborg Henriette Rhode (f. 1831), Juliane Rasmine (f. 1833), Theodor Gudmand (f. 1835). http://www.rosekamp.dk/praester.pdf

Andreas Peter Rhode. (levede 1859)
Vesterbølle, Østerbølle og fra 1/8 1859 indtil 10/10 1879 Thestrup. Rinds Herres, Viborg Amt og Stift. 29/7 1854. Andreas Peter Rhode (1/7 Mariager, se der). http://www.rosekamp.dk/praester.pdf

Anna Elisabeth Jørgensdatter Rhodius (Rhode). (1670 i Middelfart - )
Datter af Jørgen Sørensen Rhodius og Karen Hansdatter Foss. Gift d. 22.sept. 1691 med faderens eftermand, præst på Lyø Bertel Lavritsen Voller (født i Assens d. 20. juni 1666).Præst nr. 7 på Lyø - Bertel Lavritsen Voller, 7 sønner & 3 døtre med Anna Elisabeth Rhodius. http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.510.html

Anna Sørensdatter Rhode (Rhodius) (ca. 1635 på Lyø - )
Datter af Sognepræst Søren Jensen på Lyø og Elisabeth Johansdatter Rhodius, født Monrad. (Børnene antog moderens navn, Rhodius). Anna var gift med Præst nr. 8 på Avernakø Jens Christensen Bang (Oluf Bangs efterkommere på sværdsiden), født i Assens, hvor hans fader var borger og stiftsskriver ved det gejstlige gods i Fyn, var allerede 1660 som Rektor i Faaborg kaldet som eftermand. Præst 1666, han var gift 2 gange, 1. med Anne Sørensdatter Rhodius af Lyø, 2. Johanne Jørgensdatter, datter af borgmester Jørgen Jacobsen i Faaborg & Karen Actonia. Jens død, skifte 31. maj 1697 - 2 sønner, Jørgen & Kristen Jensen Bang, 2 døtre, Anne Katrine & Maren Jensen Bang.
NB. Lyø kirke: Korets nordlige sidevæg, epitasium af Hr. Søren Jensen - med hele familien -
2 voksne sønner og 3 voksne døtre, med indskrift. Mere info: Svar #62 på tråden http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062
http://members.fortunecity.com/foller/index00.htmlSml. Wiberg 2.353 - 54.

http://www.historie.syd-fyn.dk/bang/3197.html, http://privat.finnholbek.dk/bang.pdf   (s. 86)

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.510.html

Anne Rode

Hun står fadder til søsteren Margrethes barn d. 17. april 1664. Christoffer. Parentes Isebrandt van Holtens die mutter Margrethe Rode [vid pag. 112]. Faddere: Christoffer Gabel Rentemester, Monsieur Andreas Roode, Anders Nielsen, die frauen General Majorinde Elisabeth gebohren Høgen? Frue Anne Roode, Anders Sørensens frue. Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 119. Døbte.

Anne Rode. (16xx – før 1716 ).
Datter af handelsmand Steffen Rode (1587-1638) (se denne) og Marie Andersdatter (Olufsen?) (1596-1650). Gift d. 1. feb. 1660 i Holmens sogn i Kbh. med Renteskriver Anders Sørensen. Vielsen finder sted udi Jens Lassens hus. I Grundtaksten for Kbh. findes Anders Sørensen renteskrivers enkes 12 våninger i en gang (og takseres til 455. 500). Enken befinder sig vist i Brolæggerstræde. (119. Anders Sørensens enke 65. 100.) Anne er mor til Antonette (ca. 1682 - april 1754). Jvf. Nyg. sedl.: IDnr: #318869. Nyg. Sedl. IDnr: #319064. Her omtales afg. Frans Rhode som Helene Sophie Rhodes morbroder og afg. Anne Rhode som mor til Antonette (og Marie gift med Justitsråd Reitzer/ men dette er vist en misforståelse. Se Antonette Rohde). Anne er vist også mor til Helene Sophie Rohde (ca. 1668-1740). Derudover skulle der være en søn hvis navn jeg p.t. ikke kender. Denne søn er far til Kapt. Peder Rohde, der dør i Viborg i 1758.
http://www.eremit.dk/ebog/kd/3/kd3_1052.html Kbh. A., Sokkelund H., Holmens sogn. 1647-1696. Opsl. 90.
Se flere noter her på forum om Steffen og Marie Rodes efterslægt: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,530.msg1604.html#msg1604

Anna Barbara Rhode. (1732 - )
Datter af Hans Casper Rohde. Åbenrå A., Rise H., Åbenrå 1717 – 1746. Opsl. 74.

Anna Elisabeth Rhode. (1665 el. 1671 i Aaby - 1731 i Serup)
Datter af Hans Jørgensen Rhode og Magdalene Christensdatter Borchgrevinck. Gift d. 12. maj 1696 i Domkirken i Aarhus med Anders Hvas. Bliver 1691 sin egen værge. Jvf. Nygaards sedler: IDnr: #318877

Anna Elisabeth Jørgensen Rhode. (1670 i Middelfart - )
Datter af Jørgen Sørensen Rhodius og Karen Hansdatter Foss.

Anna Hansen Rhode. (ca. 1667 i Aaby - )
Datter af Hans Jørgensen Rhode og Magdalene Christensdatter Borchgrevinck. Hun bliver gift med Bagge Jørgensen Junghans.
 
Anne Katrine Rode. (1710 - 1782)
Datter af Skrædder Christian Rhode i Lemvig. Gift d. 18. sept. 1739 i Lemvig med Niels Laursen. Begr. 28. okt. 1782 i Lemvig. Nyg. sedl.: IDnr: #318879, IDnr: #318920. AO. Ringkøbing A., Skodborg H., Lemvig sogn. 1640-1753. Opsl. 527.
 
Anne Kirstine Rohde. (1842 - )
Døbt d. 28. juli. Skive, 1839-1851, opslag 77, datter af Ole Janus Peter Rohde.
 
Anne Margrete Rhode ( - 1696).
Gift med Toldskriver i Arendal, Fredrik Bast (- 22 okt 1701 i Arendal, Norge). "Anne Margrete Rhode, død Arendal 1696, var Søster til den rige Amtsforvalter i Kbh. Jokum Fred. Rhode, d. 1722, og hendes Børn arvede betydelig Midler efter ham. Kilde: Personalh.Tidskr. 11, II, 117 f. Deres datter Charlotte Amalie Bast (1692-1773) var g.m. Lars Christian Lassen (1710-1787), sön af Herredsfoged Christian Lassen på Aggersborggård og Anne Albrektsdatter Manstrup.

Anne Margrethe Rohde på Støvringgård (?-1726)

[i Støvring sogn]. 28.4.1726, fol.459B.
E: Jacob Jansen, forvalter på Støvringgård. B:
1) Sofie Amalie Jansen 10
2) Peder Jansen 6
3) Thyge Jansen 5
4) Birgitte Jansen 4
5) Margrethe Kirstine Jansen 1½.
FM: Henrik Mathiasen, gartner på Støvringgård.
 
Anne Marie Rhode. ( - )
Overlevede ham. (Præstens nr. hos Wiberg 1055.9) d.v.s. Christopher Eriksen Lynow af Ørslew-S. i Slagelse sogn. Han blev student fra Roskilde 1688). "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie" af Qvistgaard, Erh. KBH 1934.

Anne Rasmusdatter Rohde (-)
Født i Ebeltoft? Datter af Rasmus Jensen Rohde ( - før feb. 1694). Gift med Anders Joensen, bådsmand i København. Søster til Birgitte Rasmusdatter Rohde g. m. Søren Christensen i Ebeltoft, Jens Rasmussen Rohde, bådsmand i København og Rasmus Rasmussen Rohde (1672-) i Ebeltoft. Mere info se: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.26.html svar nr. 27.

Anna Sophie Christiansdatter Rhod (1690-1693)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf 

Anna Sørensdatter Rhode (Rhodius) (ca. 1640 på Lyø - ).
Søren Jensen (1600 i Rudkøbing – 1680), Sognepræst på Lyø og Elisabeth Johansdatter Rhodius (-1676), født Monrad. (Børnene antog moderens navn, Rhodius). Gift med Jens Christensen Bang (Oluf Bangs efterkommere på svärdsidan) (1635 i Assens - 1679). [url=http://members.fortunecity.com/foller/index00.html Sml]http://members.fortunecity.com/foller/index00.html[/color][/url]Sml. Wiberg 2.353 - 54. http://www.historie.syd-fyn.dk/bang/3197.html, http://privat.finnholbek.dk/bang.pdf sidan 86.

Antonette Rohde. (ca. 1682 - april 1754)
Efterkommer (datterdatter) efter Steffen og Marie Rode. Antonette bliver d. 10. sept. 1705 i Helligånds Kirke i Kbh. gift med Assessor og Professor Christian Reitzer. I 1716 levede hun i Randers hvor hun køber Hvidemølle af sin svoger. Hun opretter samme år testamente til fordel for søsteren (!) Helene Sophie Rohde. Nyg. Sedl. IDnr: #319064. Her omtales afg. Frans Rhode som Helene Sophie Rhodes morbroder og afg. Anne Rhode som mor til Antonette. I 1721 nævnes hun som ¾ ejer af Kongsgaard på Helgenæs og som værende af Viborg. I 1739 forsøger Antonette at sælge Hvidemølle i Randers. I 1740 overtager Herredsfoged Peder Høeg Kongsgaarden. Begravet d. 18. april 1754 fra Viborg Domkirke. Jeg har ikke p.t. kendskab til at Antonette har efterkommere. Nogle kilder nævner i forbindelse med Antonette en Marie Rohde og nævner, at Marie vist er gift med Justr. Reitzer. Antonette er gift Rietzer. Det er hendes kusine Anna Fabritius også, idet hun er gift med Kancelliforvalter, Assessor Jørgen Ernst Reitzer. Om der hen af vejen er opstået en misforståelse vedr. en Marie evt. gift Reitzer ved jeg ikke. Jeg ved ikke om Marie Rode (mormor til Antonette og Anna) og enke efter Steffen Rode evt. også kan have været gift Reitzer. Kilder: Nygaards sedler: IDnr: #318900 m. f.
Historisk årbog Randers 1961. http://thyrashm.blogspot.com/2009/12/helgens-church-stdov-mols-randers-amt.html
Se flere noter her på forum om Steffen og Marie Rodes efterslægt: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,530.msg1604.html#msg1604

Axilius Petri Rode (?). (1691 - )
(1713) #5) 22 år. Axelius Buch #5) e privata inform ............ #5= D. M. kalder ham, Axilius Petri Rode.

B

Bagge Peder(sen?) Rhodius. (ca. 1625 - )
1646. Ex seh. Christian, Ex schola Ripensi. Bago Petri Rhodius. M. Fromius. 1654 Præst i Møgeltønder. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Bagge Pedersen Rohde
Præst i Møgeltønder. Kilde: Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Bd. 2, 1981]. [Kilde: Personalhistoriske notitser om embeds- og bestillingsmænd i Ålborg i fortid og nutid, samlede af A. Tauber. 1880. http://www.brejl.dk/ring.htm . Mere info på « Svar #28 Dato: 14. August 2011, 15:10:49 »

Bagge Laugesen Roed. ( - 1715)
Byskriver, Rådmand og Borgemester. Gift (2?) med Giertrud Marie Nielsdtr. Hvid. Stedfar til Maren Pedersdtr. Windekilde [Kalundborg Byfoged; Book 4 1717-1724; film 59351]. Død 1715. Har en søn Lauge Baggesen Roed. Nævnt som stedfader i Marens skifte i 1719.

Balthasar Poulsen Rhode. (ca. 1609-)
Cap. ved Roskilde Domkirke. Blev student i Kbh. 1629. ”Carloboensis”, muligvis identisk med Balthazar Pavli Rhodius. Wiberg præstehistorie oplyser, at Balthazar Pavli Rhodius blev kaldet som nederste capellan til Roskilde domkirke d. 13. juli 1635 og at præst nr. 5 i Karlebo er Poul Olsen Rhod (fra 1602). (se denne). D. 21. maj 1629. Indskrevet på Kbh. Uni. Baltazar Pauli Carlebonensis note 3) (Ex. Schola) Hafniensis. Vejleder er M. Vulfgangus. Note 3:K. M.: Balth. Pavli Rhodius. Dimitteret: 1634. 20. Maji a cl. v. ac spectabili Decano, Dn. M. Thoma Bangio, Baccallaurei renunciati: Balthasar Pauli Rnodius. http://www.genealogi.no/studentmatrikler 

Barabra Rode (levede 1675)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 94.
1675. Barabra Rode og Lisebeth Rode står faddere.

Bartholomæus Rhode (ca. 1717-)
Nok født i Nautrup ved Sallingsund som søn af Christian Jacobsen Rhode og Anna Jacobsdatter Deichmann. 1754 opholder han sig i London.

Bendix Rohde. (ca. 1751 - 1778)
Død i Trinitatis s. i Kbh. J .C.L.Lengnich, Kjøbenhavn 1847: Danske, norske og islandske studenter , der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn.

Bendix Jacobsen Rohde. (- ca. 1712) Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. III Snarens Kvarter. Karré nr.7. Matr. nr. 67-71. 80-84.126-130. 142-146. (Knabrostræde 16-18, Brolæggerstræde 9-13, Rådhusstræde 1-7, Kompagnistræde 20-36). S.57. Matr. nr. 144. Tilhørte 1679 Dr. Caspar Bartholin. En senere ejer er Bendix Jacobsen Rhode efter hvis huset bliver solgt i 1712.

Bernhard August Rohde. (1889 - 1890)
Død 1 år gammel, 23. 2. 1890, Vor Frue Ålborg, 1883-1891, opslag 96, søn af glasmager Rohde, Glasverket.

Bernhardus Rhode. (1691 - )
Student fra Viborg skole. Viburgenses. (1713) 22 år. Bernhardus Rhode.

Muligvis identisk med:

Bernt Jacobsen Rhode. ( - 18. maj 1726)
Søn af Jacob Jacobsen i Blære. Præst i Sønderup sogn. Gift med Anne Sørensdatter Lunge, en datter af Søren Nielsen Lunge, rådmand i Ålborg. Bror til Christian Jacobsen Rohde, forpagter på Herpinggård [i Trans sogn].[/i]http://www.brejl.dk/aalborggejst.htm og http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm 

Birgitte Rasmusdatter Rhode.

Født i Ebeltoft? Datter af Rasmus Jensen Rohde ( - før feb. 1694). Gift med Søren Christensen i Ebeltoft. Søster til Anne Rasmusdatter Rohde gift med Anders Joensen, bådsmand i København, Jens Rasmussen Rohde, bådsmand i København og Rasmus Rasmussen Rohde (1672-) i Ebeltoft. Mere info se: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.26.html svar nr. 27.

Bodil Pedersdatter Rhode. (levede 1747)

Nævnt i skifte. Datter af Mette Jensdatter Rhode (se denne). Søster til Søren Elsegårde i København og Jens Jensen Rhode. http://www.milloup.dk/hvh/download/skifter/soeholt_gods_skifter.htm 

Bolette Sophie Wilhelmine Rohde (21. feb. 1838-)

Datter af Overlæge v. Øresunds Hospital Palle Ferdinand Rohde og Ida Emilie Heloise Jacobsen. Søskende: Hanne Charlotte Franziska Rohde (14. aug. 1834-), Frederik Wilhelm rohde, f. 25/3 1840. http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

C

Catharina Christiansdatter Rhod (1696-)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf 

Catharina Rhode. (levede 1711)
1711. Catharina Rhodes står fadder. (AO. Åbenrå A., Rise H., Åbenrå 1673 – 1716. Opsl. 111). Samme sted. (Opsl. 122) i 1714 står Peter Rhodes datter fadder - er det mon hende?

Cathrina Roes.(ca. 1670 -)
Datter Rådmand i Randers Rudolphs Roes (Rode) og Ingeborgs Jensdatter Spliid. Cathrina Roes bliver d. 9. aug. 1694 gift med Købmand i Randers Gert Sipkens. Med ham får hun (1696) en søn Rudolph og (1697) en datter Ingeborg Sipken. Gert dør ca. 1698 og Cathrine gifter sig igen med Peter Nikolai Foppe. Med ham får hun min. 11 børn.

Cathrine Rhode (Nielsdatter) (1759-maj 1765)

Født i Haslund v. Randers. Datter af Birkedommer Niels Madsen og Jacobe Deichmann.

(Jacobe Deichmanns søster Anne Jacobsen Deichmann er gift med Christian Rhode i Nautrup sogn. Sallingsund).

Chr. W. Rohde. (levede 1845)
Skipper. Borgerskab 3. feb.1845. Århus Borgerskabsbogs register fra 1674-1829.
 
Christen (kalledes også Kristen) Roed (Röed). ( -1756)

Forvalter på Fussingö, Amtsforvalter i Kolding - Kronen skødede 22. okt. 1743 hovedgården Donslund i Hejnsvig sogn, Ribe A. til amtsforvalter i Kolding Christen Roed. Mere info: Kilde: http://ribewiki.dk/Kristen_Roed#1743_Kristen_Roed) og http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.39.html Svar 39

Gift med Anne Katrine Arvedsdatter den 10 oktober 1726. Begravning den 26 marts 1756 i Kolding. Anne Katrine Arvedsdatter begrav. den 17 november 1758.

Hr. Amtsforvalter Roed, bebor sin Gaard, ingen Avling. Christoffer R., der den 7/1 1735 blev Amtsforvalter over Koldinghus Amt og 29/4 1745 virkelig Kancelliraad, døde 1756 og blev den 16/3 begravet i Kolding Kirke, hvor der findes et Gravmæle over ham og hans Hustru, Anne Cathrine Arvesdattcr, hvem han ægtede den 20/10 1726. (Se Fyhn : Efterr. om Kolding Købstad S. 70 f.) (https://www.slaegtogdata.dk/disapps/kilder/kolding_ft_1735.pdf)

 

69 Marie Cathrine Weibel i Herfølge. 6.10.1741, fol.52B.
E: Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed 22½
3) Peder Roed 21¼, i Helsingør latinskole
4) Knud Becher Roed 19¼
5) Zander Weibel Roed 17
6) Christence Roed 13¾
7) Jens Weibel Roed 12
8) Helene Marie Roed 10¾
9) Sofie Magdalene Roed 7.
FM:
1 farbror Christoffer Roed, bogholder i Brandforsikringskassen i København
2 Ebbe Jacobsen, viceborgmester i Køge g.m. [faster Anne Pedersdatter Roed; hendes første ægteskab med morbror [Laurids Weibel].
Afdøde døde 19.4.1740.

 

91 Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. 13.12.1759, fol.110, 129, 134B, 141, 149B.
Enkemand efter Anne Mossin. B:
9) Marie Cathrine Roed, skifte 24.3.1760 fol.129.
FM: morbror [Søren Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Weibel], skifte 6.10.1741 lbnr.69. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed g.m. Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Lynge og Bråby
3) Peder Roed, cand. theol.
4) Knud Becher Roed, forstander på Vallø Hospital
5) Christence Roed
6) Jens Weibel Roed, forpagter på Billesborg
7) Helene Marie Roed, der ægter Hans Jensen Rosted, successor i Herfølge og Sædder
8) Sofie Magdalene Roed.
Arv efter afdødes bror Christoffer Roed, amtsforvalter [i Koldinghus amt, begravet 26.3.1756].

Kilde: http://www.brejl.dk/prestgejst.html

 

 

Christen Peder Rohde (?-17.04.1768)

Sergent og feltskär i Nibe. Hustru Christiane Heidner i Viborg, börn; Christian Frederik Rohde i Helsingör, Elisabeth Rohde på Voergård og Cathrine Rohde i Viborg.

identisk med:

Christian Rohde, sergent i Viborg. 20.4.1768, fol.330.
E: Cathrine Heiner (Anna Katrine Heiner, ca 1715-1772). LV: Rasmus Friis. B:
1) Lisbeth Rohde 26, på Voergård
2) Johan Christian Rohde 25, skriverkarl i det engelske kontor
3) Cathrine Rohde 23, på stedet.
FM: Jens Nørlem i Viborg.
Afdøde døde 17.4.1768 i Nibe.

Christen Rode Schreder. (levede 1643)
Nr. 5709 • København 17. 04. 1643. Dombog 45, Fol. 37V-40V.
 
Christen Lauridsen Rohde (1637-26. okt. 1696)
Gårdfæster, Hvorslev sogn, Viborg Amt. Mere info på: Svar #30 Dato: 14. August 2011, 17:35:55 » og « Svar #29 Dato: 14. August 2011, 16:26:23 »

Christen Nielsen Rohde. (levede 1728)
I Søttrup i Ulstrup sogn. Gift med Inger Jensdatter en søster til Jens Nielsen, degn i Ulstrup. http://www.brejl.dk/aalborggejst.htm

Christian Roede. (levede 1633)
19. dec. 1633 takseres Hyskenstræde i Kbh. Beboere i huset er Christian Roede, hans husfrue og Gunder Bendzdaatter | rdl. 1 ort. og i huset ved siden af som er (nr.? 4) Christian Roedis hus og bebos af Hans Andersen takseres til 1 ort.

Christian Rhode. (levede 1738)
Skrædder. Er han forlover? AO. Ringkøbing A., Skodborg H., Lemvig sogn. 1640-1753. Opsl. 527.

Christian Rohde. (levede 1760, 1774)
Erhvervede sig borgerskab i Vejle d. 18. december 1760. Han var slagter. Vejle Borgerbog, 1754-1870, p. 2.

Nørvang-Tørrild Herreders Justitsprotokol 1770-76
Viborg Landsarkiv B70-4, spredt på foliosiderne 535 ... 710b.
25. juni 1774 (Sv: Hvem var Christen Pedersen Humbles slægt? « Svar #901 Dato: Søndag 10 02 2013, 11:55  »)

Christian Rohde. (levede 1760)
Birkeskriver ved Grundet Birk. 1760 opholder han sig hos sin morbror Birkefoged Mikkel Rhode. IDnr: #318953. Søstersøn til Mikkel Rhode der var birkefoged til Grundet birk.

Christian Rohde. (ca. 1714 - 1794)
Rytter. Død i Vejle 80 år gammel. Skifte: Christian Rohde i Vejle. 30. dec.1794, fol.422, 464B. E: Enken [Katrine Rosine Jacobsdatter] er i Holsten, men uvist hvor. B: Jacob Rhode i Holsten, Christian Rohde sst, Ingeborg Rohde gift i Slesvig, Bodil Rohde, Trine Rohde g. m. Adam Hessel i Flensborg, en datter, hvis navn ikke kendes. Til stede var afdødes kones søster Anne Regina Ernst, enke efter Christen [Eriksen], bager, [skifte 17. maj 1793 lbnr.391]. Vejle Købstad Skifteuddrag 1625 – 1821. http://www.brejl.dk/vejle.htm http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318957&sort=e http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318961&sort=e http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318956&sort=e http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318950&sort=e
 
Christian Ditlev Rode (29. juli 1653 – 4. dec. 1717)
Præst og "Oldgransker". Søn af Albert Rode (1620 – 4. juli 1676). Han var gift med Eva Maria Hoyer (16. maj 1665 – 28. feb. 1726). Født i Itzehoe, död i Burg auf Fehmarm i Tyskland. Kirkeinspektör i Burg auf Fehmarm. Far til Hinrich Rode (21. dec. 1688 – 3. April 1747, Georg Frederik Rode (21. feb. 1723 – 1. marts 1786) og Hans Henrik Rode (9. sept. 1767 – 29. dec. 1830)
 
Christian Jakobsen Rhode. (ca. 1695 – begr. 1. marts 1763).
Død 68 år gammel i Sæby, Harre H., Viborg A. Gift senest 1715 med Anne Deichmann (1684-1742). Han opholdt sig i 1735 i Blære i Himmerland, hvor han overtog kroen "God aften" ved Sallingsund. Han døde her som kgl. privilegeret kromand og selvejer. Begravet fra Sæby kirke. Ægteparret fik fem levedygtige børn. Gift 2. med Anne Hald Overgaard. Nævnt i skiftet efter: Engel Jacobsdatter Deichmann, ugift i Hem præstegård. 25.2.1754, fol.203. 0) forældre Jacob Villumsen Deichmann, præst i Høje Tåstrup og Margrethe Rosenmeier. 3) søster Anne Deichmann, [begravet Nautrup 17.4.1742], var g. m. Christian [Jacobsen] Rohde. 5B: a Jacob Rohde, vinhandler i København, b Bartholomæus Rohde [i London], c Johannes Rohde [gift Schrøder i Kbh.], d Marie [Sofie] Rohde, e Margrethe Rohde. http://www.brejl.dk/viborggejst.htm http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318964&sort=e http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318922&sort=e
http://knudhaaning.homepage.dk/Hoejris.htm http://www.geni.com/people/Ide-Kirstine-Wagaard/6000000000843623105 http://www.starch.dk/private/niels/yde5.asp
 
Christianus Iohannis Rhodingius. (ca. 1600- )
Kbh. Uni. 9. aug. 1620. Ex. schola: Viborgensi. (Vejleder? M. Harmannus). (Christianus er nok fra Rødding. Se Petrus Petræus Rhoding).[/i]

Christian Olufsen Rhod (levede 1679)

70. Rhod, Christian, Hører 1678, Stud. Her [Helsingør] 1678, se Kantor til Marie Kirke Nr. 8.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Christian Otto Rhode, Löjtnant.
1714, Kornet på Restrup (Nörholm) - Kornet er den laveste officersgrad i kavaleriet, tilsvarende fændrik eller sekondløjtnant i infanteriet.
1733, Han fik en sön, Frederik den 3/12 1733 i Söby (S. Hald h.)
1735, Han fik en sön, Karl den 24/7 1735 i Nörager.
1757 Han dog den 31/12 1757 i Siem (Hellum h.)
1758, Han begravet den 6/1 1758 i Siem (Hellum h.)

Christian Otto Rhodes söner dåben:
1705-1795, Söby, Sönderhald, Randers - opslag 77

Anno 1733
D. 3 December hafde Velædle Hr Löietant Rode
En Sön til Daaben kaldet Frederick blev frembaaren
af hendis Maits Kammer Frøcken Høy Edle og
Velbyrdige Frøcken Offenberg  stod Faddere
Høy Edle Hr Kammer Juncker Ransov og Høy Edle
Fröcken Holst, alle fra Clausholm.
 
1733-1774, Nörager, Sönderhald, Randers - opslag 87.
 
Anno 1735
D. 24 july Leutenant Christian Rhode i Nörager
i sön Carl.
                    faddern
Leutenant Basse      Mad: Rüüd
Forvalter(?) Rüüd     Charlotte Lemiche
Christen Bergvad
 
(Forvalter Rüüd, kan det väre Chr Roede, Christian Roed og Kristen Rohde, forvalter på Fussingö som nämnede i 1725, 1729 og 1732 i Nygårdssedler?) og frå Karin Andersen; Forvalter Ruud er nok Thor Ruud, der i samme opslag ved den første dåb er nævnt som fadder. Mon ikke han skulle være forvalter på Lövenholm?

Et godt fund for jeg tror ikke vi har en Thor på vores Rhode-liste, spørgsmålet er så om han hører hjemme der?
http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=323884&sort=e

Christine Rohde. (1704-1776 død i Köbenhavn.)
Christine Rohde var g.m. Johann Fredrich von Züphen (1704 i Meckleburg - 21 juli 1778 i Randers A., Støvring H., Gimming Børn:Friedrich Greorius von Züphen, Augusta Juliana von Züphen, Magdalene Constania von Züphen.

Christoph Trogillus Rhode. (1745/46 - )
Søn af Hans Casper Rohde. Åbenrå A., Rise H., Åbenrå 1717 – 1746. Opsl. 44.

Christopher Poulsen Rhodius. (ca. 1681- )
Student i 1601 fra Kbh. Uni. Han kaldes her Christophorus Paulini Rhodius. (Noter: L. F. 1601 og P. T. 6. R. 1/11).

Cicilia Margrethe Rohde. (Levede 1757)
Datter af vintapper paa Købmagergade i København. Hun står fadder d. 11. aug. 1757 i Sct. Nicolaj kirke, København. Døbt Johanne Reimer. Hans Christian Reimer, Viintapper paa Amager Torv og Mette Maria Platfoed E: D: k: Johanne; Fadd: Christian Liebe, Klæde Kræmer paa Amager Torv, Rasmus Schiøtz, Brøgger paa Nørregade, Ditlev Qvist Student i Hindegade, Madm Mette Dænkel-Enke paa Østergade og Jomfr. Cicilia Margrethe Rohde, Viintapper Datter paa Kiøbmagergade. FS: CICILIA MARGRETE ROHDE gift med STEPHAN LEMVIG d. 16. april 1760 i Helligaands Kirke. (Kbh. A., Sokkelund H., Helligånds sogn 1728-1762. Opsl. 127. Hun er datter af Vinhandler Thomas Rhodes ældste datter på Købmager-gade. Stephan Lemvig er enkemand efter Ellen Kathrine Bruun. Testamente af 15. juni 1759. (Jens Bruun giver på egne og tre myndige brødres vegne afkald).

Claus Rode (-1647)
[AO: Vor Frelser sogn. 1640-1771. Opsl. 105. Begravet 1647. Rode Claus Visiterer, Claus.]
 
Claus Rhode. (levede 1762)
Gift med Anna Gregoriusdtr. Rasch, 19. marts 1762, Sct.Knud Odense, 1742-1797. Opsl. 644.

Claus Rode.(ca. 1560-1616)
Fornem borger i Lund.
 
Claus Rode (1687-)
Søn af Johan Rode.  Døbt 13. april 1687 i Stege, Præstø.

Conrad Anthon Rohde (ca. 1770 - 1803)
Død i Trinitatis s. i Kbh. J. C. L. Lengnich, Kjøbenhavn 1847: Danske, norske og islandske studenter , der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn.
 
Cornelius Krijnssen Rood. (levede 1688)
Kgl. Skipper.
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. 1. Øster Kvarter. Karré nr. 14.
Matr. Nr. 198-201. 205-215. (Admiralgade 14-22. Fortunstræde 1-7, Ved Stranden 10-18, Boldhusgade 2-8) S. 112.
Matr. nr. 210. Var vistnok d. 9. juli 1633 solgt til Jørgen Carstensen Renteskriver som sikkert er ejer i 1633 og som begraves d. 31. aug. 1676. Hans enke Anne Hansdatter Lyng solgte gården i 1684 til Mourits Christensen Bierg. Han solgte den 19. jan, 1685 til Poul Schæffer Vinhandler. Ved ejendomsdom af 7. sept. 1687 blev den udlagt til Fru Anna Margrethe Svane og af hende 12. marts 1688 tilskødet Kgl. Skipper Cornelius Krijnssen Rood.

Dorothea Rode. (Døbt d. 18. april 1633 i Kbh. Begravet d. 25 jan 1677 i Helsingør Sct. Olai)
Datter af handelsmand Steffen Rode (1587-1638) (se denne) og Marie Andersdatter (Olufsen?) (1596-1650). Gift første gang med fyringsforvalter Peder Jensen Grove, anden gang med Hans Rostgård til Krogerup.

Kilde: 1645-1695 Helsingör, skt. Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg - opslag 147.
 
1677
d. 25 Jan.
Dorethe Rode Hans Rostgaards nedsat i Olai
Kirche betalte alle klocherne
War 4 Mark. 24S[kiling]

Baggrunden for hendes død ses i bogen "Frederik Rostgaard og Hans Samtid" af Chr. Bruun, KBH 1870 siderne 4 og 5:

"... (i Novbr. 1674) ægtede han [Hans Rostgaard] Dorthe Rhode *), enke efter Peder Grove til Nellerup; hun døde i Barselseng den 14. Januar 1677 i Kjøbenhavn, hvorhen hendes Mand havde ladet hende føre, da Sundet var islagt, og man frygtede for at Svenskerne skulde gjøre Landgang paa Sjælland."

*) "Med sin første Mand havde hun en Datter Mariane Grove, som blev gift med Christopher Bartholin (Landsdommer i Jylland, d. 1714). Søn af den berømte Thomas Bartholin, som døde paa Hagested 1680. Denne Thomas Bartholins tredie Kone hed Magdalene Rhode; hun var Søster til Dorthe Rhode."

Dorthe Cathrine Rhode (Dorthe Christine Rohde). ( - )
Farverdatter fra Christianshavn. Vist gift første gang med Claus Winholt. Gift anden gang i 1771 med en Marstrand.

Dorthe Marie Christiansdatter Rhode (1707 - 1747)
Født i Lemvig. Datter af Christian Rhode og Karen Pedersdatter Raundal. Gift d. 17. jan.1734 i Lemvig med  Jørgen Christian Hansen Bejer.
http://www.sm1.dk/schmidt/fam39849.htm 
Personalhistorisk tidsskrift. - Årg. 108, nr. 2 (1988). - S. 197-198>
 
Dorethe Marie Lauridsdatter Rhode (1718-1719)
Døbt d. 20. maj 1718 i Ribe A., Øster Horne H., Ølgod-Strellev sogne. Begravet d. 15. okt. 1719 samme sted. Datter af Laurids Olufsen Rhode og Karen Pedersdatter Morup.
 
Dorethe Marie Lauridsdatter Rhode (1723-1723)
Døbt d. 2. maj 1723 i Ribe A., Øster Horne H., Ølgod-Strellev sogne. Begravet d. 19. sept. 1723 samme sted. Datter af Laurids Olufsen Rhode og Karen Pedersdatter Morup.

Dorthe Pedersdatter Rhode. ( -efter 1711)
~ 2. jan. 1694  i Holmens sogn i Kbh. Død efter 1711. (Præstens nr. hos Wiberg 1149,11), dvs. Christian Stephan Widsted, død 1709 Sønderup - Nordrup sogne. Sorø Amt. "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie" af Qvistgaard, Erh. KBH 1934.

Dorethe Olufdatter Roed (-162x)
Begravet i Skt. Katharinæ Kloster/kirke i Ribe. En ligsten over Hans Jacobsen, død 1624 og hans hustru Dorethe Oluf Roedsdatter.

E

Elisabeth Rode.

Mor til Faith, Hans Georg Faith, Justilsraad, (-1762), gift med Cathrine Marie Fabritius.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Elisabeth Johansdatter Rhode. ( - efter 1625).
Er født Monrad. Enke efter Jørgen Jensen (el. Hansen) Rhode.
 
Elisabeth Steensdatter Rhode. (1654 i Asserballe – ca. 1688).
Datter af Sognepræst Steen Poulsen Rhode og Karen Jespersdatter. Gift den 16. juni 1679 med Mourits Isaksen (1644 på Helgnæs - ) http://arosleo.dk/doc/Slaegten%20Oesterbye.pdf

Ellen Rode (ca. 1701-)
Datter af Knud Rode. Døbt i sept. 1701 i Sønder Dalby, Præstø.
 
Else Rode (ca. 1742-)
Datter af Johann Henrich Rode. Døbt 1. maj 1742 i Helsingør, Frederiksborg.
 
Else Rode. (1650 - )
Datter af storkøbmand i Kbh. Steffen Rode (se denne) og Marie Olufsdatter. Gift med Dr. Jur. et Med. Christian Fabricius.

Else Marie Rhodius. (dec. 1687 - marts 1755 i Viborg)
Vist født i Gråbrødre sogn i Viborg. Død samme sted. Hun var datter af Sognepræsten Morten Baltharsersen Rhodius og Maren Kristensdatter Dall. Hun blev d. 4. okt. 1719 gift med Præst i Almind Poul Lorentzen Buchholt.

Emanuel Rhode. (levede 1724)
Han får i Randers et barn begravet i 1724 og sønnen Gabriel døbt i 1726. IDnr: #319022

Erdtmann Rhode. (ca. 1660- marts 1711 i Vestenskov)
Søn af Proust Rhode i Vestenskov på Lolland. Blev 1680 Baccalaureus ved Prof. Hr. Caspar Bartholin. Blev i Christian Rudolph Müllers tid kaldt Pre.Aarhus Stud. Theol. Erdtmann Rhode solgte i 1684 (Bispe?)gårde til Jomfru Agathe Rodsteen. Han gik fra forstanden i 1710 og døde i 1711 og blev begravet d. 31. marts. Han blev aldrig gift.

Ester (Else) Margrethe Rode. ( - efter 1700)
Datter af Magister, Jubellærer og Sognepræst til Vestenskov-Kappel på Lolland Lars Larsen Rohde (-1707) og Malene Schade. Hun var år 1700 gift med Købmand og Rådmand i Nakskov Gabriel Jørgensen Mundt/Munthe. Nyg. Sedl. IDnr: #319025.
Hun, hendes mand og børn er år 1700, nævnt i skiftet efter Bodil Danchlefsdatter - enke efter Arnoldus Rhumann. Nyg. sedl. Mere info: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062 Svar #64

Eva Maria Rhodius. (ca. 1690 - maj 1737 i Viborg)
Vist født i Gråbrødre sogn i Viborg. Død samme sted. Hun var datter af Sognepræsten Morten Balthasarsen Rhodius og Maren Kristensdatter Dall. Hun blev d. 1. maj 1714 i samme sogn gift med Sognepræsten Ernst Pedersen Samuel (ca. 1687-dec. 1732). http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I88265&tree=JM

F

Frans Rohde. ( -1713)
Søn af storkøbmand i Kbh. Steffen Rode (se denne) og Marie Olufsdatter. Erhverver 1667, sammen med broderen Steffen, gården Rørbæk i Jylland (Henvisning til Orion II 105). Jv. f. Trap V 375. Bror til Anne Rhode og morbror til Helene Sophie Rhode i Randers. (Antonette og Marie)
Nyg. Sedl.: IDnr: #319027. Nyg. Sedl. IDnr: #319064. Her omtales afg. Frans Rhode som Helene Sophie Rhodes morbroder og afg. Anne Rhode som mor til Antonette og Marie (vist g. Justr. Reitzer). Det kan være ham der dør i Kbh. (IDnr: #319026) d. 14. marts 1713 og kaldes Negotiant.
Se flere noter på tråden om efterslægt til Steffen og Marie Rode.
http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,530.msg1604.html#msg1604

Frederik Wilhelm Rohde (25. marts 1840-)

Datter af Overlæge v. Øresunds Hospital Palle Ferdinand Rohde og Ida Emilie Heloise Jacobsen. Søskende: Hanne Charlotte Franziska Rhode (14. aug. 1634-), Bolette Sophie Wilhelmine (21. feb. 1838-) http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Friderich Eisenberg Rhode. (1747-1812).
Regimentskvartermester. Søn af vinhandler i Kbh. Jacob Rhode.
Jf. Nyg. Sedl. IDnr: #319033 var han først købmand i ca. 19 år. Tilkøbte sig derefter Regimentskvartermester tjenesten ved Kongens Danske Livregiment til fods.

Friderick Hinrick Rhode. (1734 - )
Søn af Hans Casper Rohde. Åbenrå A., Rise H., Åbenrå 1717 – 1746. Opsl. 84.

G

Gabriel Rhode. (1726 - )
Født i Randers. Søn af Emanuel Rhode IDnr: #319022.

Gabriel Rode. (levede 1721-)
Gift med Anna Sørensdatter. Smed i Skærup sogn, Holmans H., Vejle A. 27. maj 1721 er han anklaget for hustrudrab ved Koldinghus birketing. Se Peter BB´s indlæg nr. 39.
 
Georg Frederik Rode (21. feb. 1723 – 1. marts 1786)
Søn af Albert Rode (1620 – 4. juli 1676). Major, gift med Wilhelmine de Stockfleth (8. aug. 1732 – 1. jan. 1774). Født i Burg auf Fehmarn, Tyskland. Kom som ung officer til Norge.
 
Georgius Johannis Rhode. (ca. 1663 - )
Pro-Decano D. Olao Borricbio, die 14. Iul., postqvam publice examinati fuerant, hic in album studiosorum relati sunt:
1683. E schola Aarhusiensis. Vejl. D. Ol. Borrichius.

Giert Rode (levede 1683)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 287. 1683. Giert Rode står fadder.

H

H. Lauritz Rhode
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1674-1691. Opsl. 42.
21. nov. 1678. H. Lauritz Rhode EM viet til Anna Maria Melhorn E.

Hans Rode. ( - )
Nævnes i året 1510 blandt de våbenføre mænd i København. Kilde: Bruun, Chr.: "Paa Hundrede-Aarsdagen efter at det store kgl. Bibliothek blev erklæret for at være et offentligt bibliotek ved kongeligt Reskript af 15. november 1793. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1893.

Hans Rode. (levede 1677)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1674-1691. Opsl. 24. 24. juni 1677 trolovet Hans Roede Skibsmand Maanedstiener og Karen Poulsdatter. Viet vist 30. nov. 1677.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 167. 1678. Hans de Rode står fadder.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 141. 1678. Karen Rodes står fadder.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 244. 21. dec? 1681. Hans Rode og Karen Poulsdatters søn Hans Hendrich Rode. Faddere: Capt. Hendrich Mütler, Morten Anemøller, Hans Jørgensen, Boel Jacob Olufsen, Judithe Ahnemøllers.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 229. 1681. Hans Rode og Karen Hans Rodes står faddere.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 265. 1682. Karen Rodes står fadder.

Hans Rode. (levede i 1689)
Garver. Bor iflg. Matriklen 1689 i Vestergade (Kbh.) 185. 250.
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 1. 1-16, 30-34, 60-67, 181-190. Gadenr. Gammel Torv nr. 8-18, Vestergade nr. 2-23, Larsbjørnstræde nr. 2-16. Matr. nr. 10. Tilhørte 19. dec. 1633 og 17. jan. 1653 Kgl. Skibskaptajn Iver Hansen Kolding, 14. jan. 1659 og 1661 Herbergerer Mads Pedersen. 3. april 1665 erhvervedes gården af Garver Hans Rohde, der 27. jan. 1700 solgte den til Mikkel Jørgensen Kopman. Matr. nr. 12. Tilhørte fra 7. juli 1696 Garver Hans Roede og hans hustru Elisabeth Davidsdatter.

Hans Rohde. (levede 1713)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 3. Matr. nr. 84-98, 143-159, 201-207, 299-308. Gadenr. Studiestræde nr. 22-44, Larsbjørnsstræde nr. 17-27, St. Pedersstræde nr. 33-53, Vestervoldgade nr. 5-17. Matr. nr. 304 en liden hytte eller fjæleskur blev 2. aug. 1684 solgt til tømmermand Jørgen Nielsen, der 19. aug. 1708 skødede til tømmermand Anders Pedersen. Huset tilhørte derefter fhv. livgarder Anders Christensen, der 11. dec. 1713 solgte til arbejdskarl Hans Rohde, som havde det endnu i 1717. Ruhugger Laurids Hansen var ejer i 1728.
 
Hans Casper Rhode. (levede 1716)
Gift d. 1. okt. 1716 med Margaretha Maurin. Åbenrå A., Rise H., Åbenrå 1673 – 1716. Opsl. 159. Levede i 1729 i Åbenrå hvor han får børn døbt. I tidsrummet 1707-1716 ses han som fadder.

Hans Hansen Rhodius. ( - )
Var i 1554 Præst i Asserballe. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Hans Hansen(?) Andersen(?) Rhodius. (ca. 1602 i Varde? -)
Anno 1622., Rectore Iohanne Iano Alano, et Decano spectabili M. Christiano Longomontano, civitate sunt donati academica sequentes, virtute et doctrina conspicuj. 1622. 29. Octobris. M. Longomont. lohannes Andreæ Rhodius Rip., ex Vardensi.

Hans Hansen Rhodius. ( - )
Var i 1554 præst i Asserballe. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm
 
Hans Henrik Rode (9. sept. 1767 – 29. dec. 1830)
Søn af Albert Rode (1620 – 4. juli 1676). Overadjutant Oberst, Ridder af Nordstjerneordenen og medlem af det svenske Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 1814 var han Kammerherre ved Christian Frederiks hof i Danmark.

Hans Joachim Roede (-1715)
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. 2. Snarens Kvarter. (Højbro Plads nr.2. Amager Torv 1-33, Hyskenstræde 1-11, Læderstræde 2-36). 1673 blev Matr. Nr. 51. tilskødet Bertel Hendrich Bischop Isenkræmmer, som var gift med Christine Mohr. Han blev begravet d. 3. april 1677 og hans enke ægtede Johan Alstein som blev begravet d. 3. august 1679, hvorefter Christine Mohr beholdt gården til sin død i 1711. 11. juli 1712 skøder Octavi Hollman Guldtrækker sin arvepart i gården som kaldes Bertel Henrich Bischops gård, til sin svoger Hans Joachim Roede Guldtrækker, som var gift med Marie Sophie Bischoff, Hans Joachim Roede døde i 1715 og i 1717 giftede Marie Sophie Bishoff sig igen med Nicolai Hauschildt.
 
Hans Johansen Roed.(levede 1659)
Søn af Hans Johansen Rhoed i Bogense og hustru Giertrud Hansdatter.

Hans Johansen Rode (levede 1702 og 1704)

H.U. RAMSING. KØBENHAVNS EJENDOMME 1377-1728. OVERSIGT OVER SKØDER OG ADKOMSTER. IX. ROSENBORG KVARTER. VED EGIL SKALL. s. 150. Vognmandsgade, Matr. nr. 155. Ejes -13. okt. 1645-21. okt. 1667- af Morten Jensen Snedker gift med Anne Madsdatter. 12. juni 1702-6. okt. 1704 af Octavi Holman og Hans Johansen Rode, Køb- og handelsmænd.

Hans (Johan) Jørgensen Rhode. (1625 i Kettinge - 1679 i Viborg)
Født i Kettinge på Als som søn af Capellan Jørgen Jensen Rhode. 1691. Sognepræst i Aaby ved Århus. Gift første gang med Ceclile Fransdatter Rosenberg. Gift anden gang med Magdalene Christensdatter Borchgrevinck. Boede bl.a. i Viborg.
http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Hans Pedersen Rhode. (1709 i Roved-1776 i Kbh.)
Født i Anst sogn. Gift 1731 med Lene Jørgensdatter. Gift 1769 med Kirstine Jeppesdatter. http://www.niwich.dk/fejoe_web/af_20.html#2

Hans Hendrich Rode. (dec? 1681-)
Døbt i Holmens sogn. Søn af Hans Rode og Karen Poulsdatter.

Hans Pedersen Roed, bartskär i Skive (levede 1695) - fader til Lephrentz, Rebekka og Peder. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=294862&sort=e,

Hans Poulsen Rhode. (ca. 1570 -)
Student i 1590. Præst i Tandslet. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Hanne Charlotte Franziska Rohde (14. aug. 1834-)

Datter af Overlæge v. Øresunds Hospital Palle Ferdinand Rohde og Ida Emilie Heloise Jacobsen. Søskende: Bolette Sophie Wilhelmine Rohde. f. 21/2 1838, Frederik Wilhelm Rohde, f. 25/3 1840.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Helene Marie Hansdatter Rohde. (levede 1774)
Gift d. 27. april 1774 i Vor Frue (Kbh.) med Søren Hansen Fjellerup Brændevinsbrænder. Hun er afg. Br.Brænder Löveds (enke) fra Nye Torv.

Helene Sophie Rhode. (før 1668 - okt. 1740 i Viborg)
I 1716 er hun i Randers. Nyg. Sedl. IDnr: #319064. Her omtales afg. Frans Rhode som hendes morbroder og afg. Anne Rhode som mor til Antonette og Marie (vist g. Justr. Reitzer).

Helmer Rode. ( - før feb. 1625)
Købmand og skibsreder. Han drev handel på Østersøen og Nordlandene. Han var gift med en datter af en Dankert. I dette ægteskab fødtes mindst tre børn, en søn, der døde 1616, Johan(nes) f. 1587 og en datter Helene eller Magdalene (Lene). Kilde: Bruun, Chr.: "Paa Hundrede-Aarsdagen efter at det store kgl. Bibliothek blev erklæret for at være et offentligt bibliotek ved kongeligt Reskript af 15. november 1793. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1893.
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,328.330.html

Helmer Rohde 1616 50 Dlr. til noget Kobbertag paa Kirken (Helligaandskirke) - http://www.eremit.dk/ebog/khb/4/khb4_2.html (Se: Reinholdt Rohde)

Helmig Rode. (levede i 1275)
Gadebusch, , Mecklenburg-Schwerin
 
Herman van Rode. (levede 1336-1359)
Stralsunds foged på Skånemarkedet.  Rådet i Stralsund anfører udgifter til fogederne i Skåne. http://diplomatarium.dk/dd/supplement/1336b-00-00_1359.html

Hermand Rode (levede 1650)

[AO: Vor Frue sogn. 1631-1656. Opsl. 56. 1650. Fadder: Hermand Rod Dirick Badskers søn.]

Hinrich Rode (21. dec. 1688 – 3. april 1747)
Søn af Albert Rode (1620 – 4. juli 1676). Han var gift med Maria von Giebeln (1. nov. 1698 – 9. feb. 1765).

Henrich Rodt (levede 1665 i Helsingør)

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 127. Døbte.

17. feb. 1665. Fadder: Henrich Rodt Apoteker.

Hendrich Rohde. (levede 1737)
Alterfigurer - Treenighetskirken i Larvik, udført af billedhugger Rohde, København 1754. Hvem var Rohde? Otto Andrup/Weilbachs K.: Den eneste snedker Rohde, som på den tid er omtalt i borgerskabslisterne i Kbh. er Hendrich Rohde, snedker fra Bremen, mester i Kbh. 02.12.1737, boende i Store Regnegade, han var virksom på Frederiksdal (Norge).1744 & 1747. Kilde: Et Dansk - Norsk flådeværft fra 1750, Frederiksvern ved Staveren, Rhodos Kbh. 1973.

Henrich Rode (levede 1776 i Randers)

Randers A., Støvring H., Skt. Mortens sogn 1764-1789. Opsl. 208.

1776. 11. feb. Dorthe Marie Matthisdatters uægte barn Eva Marie. Faddere: Henrich Rodes kone, Jørgen Mannichs kone, Peder Handskemager, Christen Snedker Handskemager, Thomas Matthiesen Handskemagersvend, til barnefader blev meldt Jens Pedersen Land-soldat af Viscom gods tjenende en bonde ved navn Bÿrial i Vorning.

Henrik Rohde. (levede i 1770)
Søn af Palle Rhode i Verst sogn, Ribe A. Bror til Skoleholder i Verst Palle Rhode.
 
Henrich vam Rode (levede 1515)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 2. Matr. nr. 17-29, 68-83, 191-200, 281-298. Gadenr. Vestergade nr. 14-32, Studiestræde nr. 25-49, Store Larsbjørnsstræde nr. 1-15, Vester Voldgade nr. 19-39. Matr. nr. 192-194 tilhørte 1377 [nr. 453] Gødechinus Hincesson, også kaldet Georgius Hynsch, som 9. april 1380 skødede sin gård til Marquardus Petri. Denne der døde en 1. marts efter1380, testamenterede sin gård til Vor Frue kirke. 9. okt. 1435 mageskiftede kapitlet gården til Æbelholt kloster, der 19. jan. 1512 af Byen købte et stykke af Byens rende. 25. feb. 1515 gav Kongen Jürgen vam Rode livsbrev på Æbelholt klosters gård i Biørns stræde, indbefattet de tre boder Christopher Olsen og hans søskende havde livsbrev på af klostret, og som Jürgen vam Rode købte for 200 mark dansk. 28. sept. 1559 stadfæstede kongen Henrich vam Rodes køb af broderen Jürgens gård, som derefter er blevet udstykket.

Herman Peter Rohde.
Købmand i Randers. Gift med Ane Marie f. Schmidt. Far til Johan Gudman Rohde.

Hermen Rode.(1485-1504)
Lübeck, 638 note 51, 1272 note 27 http://www.danmarkskirker.dk/navnereg_aarhus_r_ramme.htm

I

Imanuel Christiansen Rhod (1697-)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf  

Ingeborg Henriette Rhode. (5. jan. 1831 i Kbh. - )
Datter af Andreas Gudmann Rhode og Ingeborg Marie Hermansen. Gift 1 med en Ortman, som enke gift igen d. 12. nov. 1863 med afdødes bror Edvard Carl Vilhelm Ortmann. http://www.rosekamp.dk/praester.pdf

Inger Pedersdatter Rhode. (ca. 1617-11. nov. 1687 i Randers)
Datter af Peder Rhode. Gift med Sejer Andersen Bonde. Mor til præsten i Hvirring Sejer Andersen Bonde.

J

Jacob Rohde. (1712 - 1760)
Søn af Christian Rhode og Anna Deichmann. Vinhandler i Kbh. Gift i 1741 med Laurentia Georgiola Ursin (1722-87). Jacob er far til Friderich Eisenberg Rohde (1747-1818). Lyststed i Bagsværd (ejer vinhandler Jacob Rohde) 1761 (http://www.starbas.dk/Magasinenhed.php?Magasinenhed_ID=166353)Nyg. sedl.: IDnr: #318922.

Jacob Rhode (Nielsen) (25. nov. 1764 -)

Født i Haslund v. Randers. Søn af Birkesdommer Niels Madsen og Jacobe Deichmann.(Jacobe Deichmanns søster Anne Jacobsen Deichmann er gift med Christian Rhode i Nautrup sogn. Sallingsund).

Jacob Rhode Kaasbøll. (ca. 1755 - )
Gift med Margrethe Kristine Lindeman. De har en datter Christiane Kaasbøll døbt d. 2. sept. 1790 i Trinitatis kirke i Kbh. Denne datter var gift med Hans Jessen Hansen Sommer.
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=search2

Jacob Jacobsen Rode. (levede 1689)
Øltapper. Boede iflg. Matriklen 1689 i Store Kirkestræde i (Kbh.) 110. 170.
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. 1. Øster Kvarter. Karré nr. 5. Matr. Nr. 32-40, 42-48. (Admiralgade 2-4, St. Kirkestræde 1-7, Højbroplads 3-11, Ll. Kirkestræde 2-8. S. 50. Jacob Jacobsen Rohde Øltapper nævnt på Matr. Nr. 43.

Jacob Lauridsen Rohde (- før 23. dec. 1753)

Søn af Laurids Olufsen Rohde (nov. 1689 - begr. 23. dec. 1753) i Lemvig.

På kontoret i Christiansborg i Guinea.  http://www.brejl.dk/lemvig.htm

Jacob Pedersen Rohde. (levede 1712)
Søn af Peder Rohde (- f. 19. sept. 1712) og Sille Rasmusdatter (som d. 19. sept. 1712 er i København), bror til Mikkel Pedersen Rohde, nok halvbror til Rasmus Jensen, underofficer.
Får 1712 arv efter ugift moster Ellen Rasmusdatter i Hjortshøj.

Jens Rhode. (ca. 1629 i Kettinge - )

Jens Rohde (levede 1806)

Skræddermester. Gift med Hanne Marie Eitner.

Parret er forældre til Overlæge v. Øresunds Hospital Palle Ferdinand Rohde (1806 i Kbh. – 1861). http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Jens Rohe (Levede inden 1573) borger i Kolding

26.01.1573 behandledes samme sag i kancelliet. Hans Johansen til Drenderup havde på sin fæster
Jørgen Rohes vegne rejst sag mod hr. Laues arvinger. Det fremgår  heraf, at Jens Rohe havde været
borger i Kolding, og at han havde været soldat, men ikke var vendt tilbage, endvidere at hans moder
var en søster til hr. Laue, det vil sige Laue Jensen, sognepræst i Aller. I hertugens kancelli søgtes sagen
afgjort i mindelighed, men det afsloges. Sagen blev så henvist til tinget. [Hansborgark. C 34]

(Et sølvbælte, 19 skp. malt, 14 daler, en guldring og en gryde, der hidrørte fra Jens Roe)
(Drenderup - Ødis sogn)

Kilde: De Hansborgske Domme 1545-1578 med henvisning til: [Hansborgark. C 34] (Tak til Regelsen på DIS forum)

Jens Rud.(-1404)
Blev 1385 Høvedsmand på Vordingborg- Dansk Rigsråd 1369-1398.

Jens Jensen Rhode. (levede 1747)
Nævnt i skifte. Søn af Mette Jensdatter Rhode (se denne). Bror til Søren Elsegårde (Rhode?) i København og Bodil Pedersdatter Rhode. http://www.milloup.dk/hvh/download/skifter/soeholt_gods_skifter.htm

Jens Rasmussen Rohde
Født i Ebeltoft? Søn af Rasmus Jensen Rohde ( - før feb. 1694). Bådsmand i København. Bror til Anne Rasmusdatter Rohde gift med Anders Joensen, bådsmand i København, Birgitte Rasmusdatter  Rohde g. m. Søren Christensen i Ebeltoft og Rasmus Rasmussen Rohde (1672-) i Ebeltoft. Mere info se: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.26.html svar nr. 27.

Jens Sørensen Rohde (- ca. dec. 1703 i Ebeltoft)
Han var kirkeværge i Ebeltoft, enken er Anne Pedersdatter (- ca. jan. 1713). Han efterlader tre døtre. Maren, Karen og Anne. Mere info på svar #63 http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062

Jep Rasmussen Rods (levede 1639)
[AO: Holmens sogn. 1617-1639. Opsl. 99. 1639. Viet. Jep Rasmussen Rods med Peder Olesen Bådsm. Pige Malene Dirichsdatter.]

Jens Nielsen Roed (levede 1682)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 261. 1682. Jens Nielsen Roed står fadder.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 169. 1679. Christen Christensen Sæby Bøsseskytte og Else Nielsdatters datter døbt Anne Catrine Christensdatter. Faddere: Niels Trommeslager, Jens Nielsen Roes, Karen Niels Trommeslagers, Karen Jens Bülles, Kirstine Jens Roeds.

Jochum Rode. (-1647)
[AO: Vor Frue sogn 1631-1656. Opsl. 123. 1634. Viet Jochum Roes og Kirsten Sørensdatter. Ham?]. [AO: Vor Frelser sogn. 1640-1771. Opsl. 105. Begravet 1647. Rode Jochum, Jochum.]

Jochum Frederik Rhode. (- begr. 16. dec. 1722 i Kbh.)
Begravet i Trinitatis sogn. Krigsråd og Amtsforvalter over Københavns Amt. Nævnt i H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s.197. Lille Helliggejststræde. Matr. nr. 172. Beboere på matriklen: 18. marts 1695-30. sept. 1695 Jochum Frederik Rohde, 30. sept. 1695-1699- Gerdt Rohde Skrædder. -11. juni 1707 Valentin Neuhausen Sinkelmager, Gerdt Rohdes eftermand.
Mere info på: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg1319.html svar nr. 1 og H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s.197. Lille Helliggejststræde. Matr. nr. 172.

-1645-1664- Jacob Brun Urmager og Guldsmed

-1668- Christian Hirtz gift med Ingeborg.

-19. juli 1669- Jonas Holm Blikkenslager gift med Ingeborg (sammen som ovenfor)

-25. juni 1677- Rasmus Sørensen Skrædder.

-18. marts 1695 Hans Andersen Skrædder.

-18. marts 1695-30. sept. 1695 Jochum Frederik Rohde, Amtsforvalter over Københavns Amt.

-30. sept. 1695-1699- Gerdt Rohde Skrædder.

-11. juni 1707 Valentin Neuhausen Sinkelmager, Gerdt Rohdes eftermand.

11. juni 1707 Herman Martins Maler.

Jochum Rode (-1747)
[AO: Vor Frelser sogn. 1640-1771. Opsl. 105. Begravet 1647. Rode Jochum, Jochum.]
 
Jochum Frederik Rhode.
Krigsråd og Amtsforvalter over Københavns Amt. Nævnt i H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s.197. Lille Helliggejststræde. Matr. nr. 172. Beboere på matriklen: 18. marts 1695-30. sept. 1695 Jochum Frederik Rohde, 30. sept. 1695-1699- Gerdt Rohde Skrædder. -11. juni 1707 Valentin Neuhausen Sinkelmager, Gerdt Rohdes eftermand.
Se flere noter længere nede i tråden ved svar nr. 9. http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg1443.html#msg1443
 
Joen Nielsen Roed (levede 1642)
[AO: Holmens sogn. 1639-1647. Opsl. 170. 1642. Forlover: Joen Nielsen Roed. Højbådsmand.

Joh. Rohde (levede 1800)

Premierl. Gift med Christiane Christiansdatter Biermann.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

5. Biermann, Christian, f. 1727, Passkriver, død 26/4 1800, Skifte 12/5 1800. G. m. Charlotte Sophie Scheby. Skifte 28/4 1810. Børn: Johan Ernst, Fuldm. i Rentekam., f.1772. Helene Marie, f. 1774, g. m. Peter Iversen.

Georg Friedrich, Student, f. 1785. Christian Carl, f. 17/1 1786, død 9/6 1786. Christiane, g. m. Premierl. Joh. Rohde.
 
Johan Roed. (levede 1719)
Johan Roed Betienter i Møllen og hustru (går til skrifte/nadver?). Sorø A., Alsted H., Sorø. 1719 – 1751. Opsl. 73.

Johan Roede (levede 1693) Gift med Anne Espensdatter d. 17. maj 1693 i Trinitatis sogn, København. 

Johan Ros (levede 1665)
[AO: Vor Frelser sogn. 1640-1771. Opsl. 105. Begravet 1665. Ros Johan Garder, Maria.]

Johan Ernst Rhode (1745-)
Født 1745. Gift med Catharina Margaretha Bock d. 13. april 1783, Garnison sogn, Kbh.

Johan Christian Rohde. (levede 1713 og1736)
Boghandler i Kbh. Stenboderne. 16. juni 1736 matr. nr. 19 A (-B). Gift med Birgitte Christine.
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s. 35.
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. VIII. Købmager Kvarter.Karré nr. 2.  Matr. nr. 23-37, 66-75. (Købmagergade nr. 2-20, Østergade 48-62, Pilestræde 1-7, Silkegade 2-10).  S. 27. Matr. nr. 31A blev 11. dec. 1713 købt af Boghandler Johan Christian Rothe (Rhode).

Johan de Rode (levede 1663 i Helsingør)

17. de Rohde, Johannes, Toldskriver 11/7 1661, Tolder 1/5 1670, Tolder i Laurvigen 1/1 1673.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

29. marts 1663. nævnes Johan de Rode som fadder til H. Captain Reinholt Holstein? Roth und Maria Simons (afdøde?) barn i Helsingør Skt. Mariæ sogn.

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732.

Opsl. 416. D. 4. jan. 1666. Johan de Rooden? Tothgeborens kindt in der kirche.

Opsl. 417. D. 15. marts 1666. Johan de Rouden/Rhoden? fraue in der kirche.

Opsl. 122. Døbte. 11. sept. 1664. Faddere: Anders Bruuns frue Juuster? de Roden beÿ? Isebrandt.

 

Johan Frederik Christian Rohden (levede 1838)

Hans datter bliver gift i Helsingør.

22. Iversen, Jacob Henrik, f. 15/11 1806, Kontrollør, død 18/6 1862.

Faderen: Peter Iversen, Passkriver. Moderen: Helene Marie Bierman.

G. 3/11 1838 m. Jacobine Mariane Frederikke Rohden, f. 1807.

Faderen: Johan Frederik Christian Rohden. Moderen: Christiane Brodersen.

Børn: Britta Athalia Jeana, f. 14/1 1837. Jean Charles Robert, f. 26/4 1842, død 12/10 1848.

Louis Viggo Henrich, f. 29/3 1844. http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf
 
Johan Friederich Rhode.(levede 1787)
2.11.1787, Skt.Nikolaj.

Johan Heinrich Rode (levede 1725)
datter, 7 år: børnekopper †18.05.1732
Heinrich Jacob, 4 år: børnek. †21.05.1731 *16.03.1727
Cathrina, 6 år: børnekopper †04.05.1735 *24.04.1729
Johan Heinrich *05.12.1731
Kristina Elisabeth, 1 år:børnek†04.05.1735 *06.06.1734
Christian August *18.03.1736

http://www.karins-historie.dk/kirkeboger/vsker.htm

Johan Gudman Rhode. (1856 i Randers - )
Søn af Købmand i Randers Herman Peter R. og Ane Marie f. Schmidt. Maler og Lithograf. Se billed og tekst påhttp://www.historisk-randers.dk/page4/page7/page7.html
Kilde: Weilbach, Nyt Kunstnerlex. Sigurd Müller.

Johan Jørgen Rhode. (1693 - 1741)
Søn af Sognepræst i Kettinge Hans Jørgensen Rhode.

Johan Jørgensen Rhode. (ca. 1670 i Middelfart - 1749 i Utterslev sogn).

Søn af Residerende Kap. i Middelfart, senere præst på Lyø Jørgen Sørensen Rhode og  Karen Hansdatter Foss. To søstre. Anna Elisabeth Jørgensen Rhodius og forpagtersken Madame [Magdalene Kirstine Jørgensdatter Rohdius] Kiærs Broder, fra Haugaard på Lolland.
http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,1126.0.html

Johan Lauridsen Rod (1470-)
Født 1470 af Søgaard, Thisted, Denmark. Søn af Las Johansen Rod. 

Johan Philip Christiansen Rhod (1683-1689)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

 

Johanna Roes. (levede 1645)

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 37. Døbte.

2. aug. 1645. Fadder: Johanna Roes.

Johanne Rhode. (1672 i Middelfart - )
Datter af Jørgen Sørensen Rhodius og Karen Hansdatter Foss.

Johan Sørensen Rhode. (ca. 1632 på Lyø - )
Søn af Søren Jensen og Elisabeth Johansdatter Rhode (født Monrad). Lyø kirke: Korets nordlige sidevæg, epitasium af Hr. Søren Jensen - med hele familien - 2 voksne sønner og 3 voksne døtre, med indskrift.

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.510.html 

Johanne Kirstine Lauridsdatter (- før 23. dec. 1753)

Datter af Laurids Olufsen Rohde (nov. 1689 - begr. 23. dec. 1753) i Lemvig. http://www.brejl.dk/lemvig.htm

Johanne Margrete? Rhode, født Kaalund. ( - 1818)
Nakskov KB 1813-1820 s. 555. Døde kvinder. 1818 (AO opslag 139). Død d. 16. juni 1818 begravet 19. juni. Enke Frue Provstinde Rhode i Nopsrød?

Johanne Marie Rohde. (ca. 1749-7. feb. 1780 i Tved på Mols.)
Gift ca. sept. 1775 med Oluf Markussen (ca. 1748 - aug. 1831) til Isgaard i Tved sogn.
Johanne Marie kan være en datter af Niels Rohde til Hjortshøjlund, hvis svoger Henrik Trane 1771 er på Isgaard.

Johannes Rode.
April 9. Johannes Rode nedsat i Kirchen til ----- K--b 10 Rdr. 1(Mark) 4 Sk.
Kbh. A., Sokkelund H., Trinitatis sogn,  1679-1740. Opsl. 118. Se trådens svar #9 http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg1443.html#msg1443

Johan(nes) Rode. (Johannes Rhodius) (1587 i Kbh. - 24. feb. 1659 i Padua i Italien)
Søn af Helmer Rode og en Dankertdatter. Johan Rode har gået på Herlufsholms skole, hvilket omtales i et digt skrevet til ham, af hans ven Bertel Knudsen. Det er nok ham der bliver student i 1603 fra Haderslev skole. P.T. 6r.2/38; 9r.1/110 Dr. Med. 28. juli 1631-jfr. 22. nov. 1632 (Kanc. Brevbg.), designeres han som professor physicus. RA priv.ark.1664.

Kilde: http://www.rosekamp.dk/DBL_All/DBL_19_text.pdf

Johannes Rohde (-ca. 1709)
Brygger.
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 2. Matr. nr. 17-29, 68-83, 191-200, 281-298. Gadenr. Vestergade nr. 14-32, Studiestræde nr. 25-49, Store Larsbjørnsstræde nr. 1-15, Vester Voldgade nr. 19-39. Matr. nr. 23 tilhørte 21. sept. 1640 Anna Eskild Nielsens og 1645 Maren Andersdatter, som 6. april 1646 solgte gården til Brygger Peder Randersen, der havde den endnu 1653. 3. sept. 1655 gav Brygger Oluf Mouridsen pant i gården og 2. juni 1673 gav hans enke Maren Nielsdatter pant. 10. aug. 1674 fik Else, sal. Hans Nielsens skøde. Hun ægtede før 8. juli 1678 oldermand for de fattiges forstandere, Brygger Hans Rasmussen, og gården kom derefter til eftermanden Brygger Johannes Rohde, efter hvis død den ved auktion (skøde 18. juni 1709) blev solgt til Brygger Jochum Frederich Buus, der var ejer 1728.

lohannes Andreæ Rhodius. (ca. 1602 - )
1622. Student fra Varde.

Johannes Em? Rohde. (levede 1831)
Gæstgiver. Borgerskab 11. juli 1831. Århus Borgerskabsbogs register fra 1674-1829.

Johannes Jørgen(sen)? Rhodius. (ca. 1624 - )
1644 E gymnasio Olthon. Iohannes Georgii Rhodius. M. Ericus Torm. 1646. Johannes Georgij Rhodius.
 
Johannes Schrøder Rohde (1727-)
Født ca. 1727. Søn af Christian Rhode og Anne Deichmann. Er i 1754 i Kbh. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319164&sort=e

Johannes Rüde.(levede sidst i 1600 tallet)
Pastor i i Vonsild.

Judithe Dorthe Rohde. ( - før 1749)
Hun var gift med Nicolai Lorentzsen. Mor til Marie og Susana Rohde. http://myweb.cableone.net/jopassey/holbk-bx.htm

Juliane Marie Rohde. (11. maj 1786 - 9. maj 1850 i Kbh.)
Gift 1809 med Ekvipagemester eller Kontorchef Peder Diderich Kierulf, (1. jan. 1767 i Svindinge, død i Kbh. 17. maj 1850). Børn 7 børn Kierulf født ml. 1810-1827.
Kbh. A., Sokkelund H., Trinitatis sogn 1791-1828. opsl. 147. Nr. 82. Trolovet d. 17. juli 1810.
Forlovere Urtekr.? Lawrs? Ros og Graver Madsen.
www.kiermeet.com/Kiermeet/US_Pages/KjaerulfskeStudier.pdf

Julius Rohde (ca. 1830-)

Kjeldsen, Alfred Valdemar, f. 14. Nov. 1847 i Vesterbølle, d. 22. Okt. 1910 i Sebber, S. af Ejer af Lerkenfeldt Mathias K. og Mette Faurschou, oo 26. Nov. 1874 i Mariager Johanne Margrethe Rohde, f. 19. Okt. 1851 i Kbh. (Helligg.), d. 31. Maj 1909 i Sebber, D. af Isenkræmmer

Julius R. og Thora Vilhelmine Gabriele Brusch. — 1866 Student, Aarhus, 14. Juni 1873 cand. jur. (h.), fra 1874 Ejer af Valstedgaard i Sebber Sogn. — Fra 1898 Landvæsenskommissær i Aalborg Amt; Form. for Afløsningen af Gaardmandshoveriet i 7. Landstingskr. og for

Komm. for Tilvejebringelse af Jordlodder for Landarbejdere i Aalborg Amt; Medl. af Aalborg Amtsraad og af Sebber Sogneraad. Broder: Michael Kjeldsen.

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=christiane%2Bkrag%2Bandreas%2Brode&source=web&cd=24&ved=0CFEQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rosekamp.dk%2FJuris_web%2Fjuris2.pdf&ei=T_iqT4-_F8Si-ga0q8mdCg&usg=AFQjCNHbjrZOAxWLzRiwqU3jweHevc-tAA

Justina Christiansdatter Rhod (1700 -)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

 

Jørgen Rohe (Levede i 1573)

26.01.1573 behandledes samme sag i kancelliet. Hans Johansen til Drenderup havde på sin fæster
Jørgen Rohes vegne rejst sag mod hr. Laues arvinger. Det fremgår  heraf, at Jens Rohe havde været
borger i Kolding, og at han havde været soldat, men ikke var vendt tilbage, endvidere at hans moder
var en søster til hr. Laue, det vil sige Laue Jensen, sognepræst i Aller. I hertugens kancelli søgtes sagen
afgjort i mindelighed, men det afsloges. Sagen blev så henvist til tinget. [Hansborgark. C 34]

(Et sølvbælte, 19 skp. malt, 14 daler, en guldring og en gryde, der hidrørte fra Jens Roe)
(Drenderup - Ødis sogn)

Kilde: De Hansborgske Domme 1545-1578 med henvisning til: [Hansborgark. C 34] (Tak til Regelsen på DIS forum)


Jørgen Hansen Rhodius. (ca. 1662 i Aarhus – 13. maj 1731 i Aarhus)
Søn af Sognepræst i Aaby v. Aarhus Hans Jørgensen Rhode og Magdalene Borchgreving. Student fra Aarhus Katedralskole i 1683. Baccalaur 1685. Cand. theol. i 1686. Gift med Mette Henriksdatter Blichfeldt. 1692. Præst i Aaby. Rektor for Aarhus Katedralskole 1701-28. http://www.degnehistorie.dk/aarhus-degne.html - her kaldet Rhodeus.
http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Jørgen Hansen Rohde. (1739 i V. Vamdrup - 1796 i Kbh.)
http://www.niwich.dk/fejoe_web/af_3.html#8

Jørgen Jensen Rhodius (Rhode). (1594 - 1625)
Student: 1620. 20. sept. D. Cunrad. Georgius Rhodius Haterslebiensis. Cap. i Kettinge på Als. Gift med Elisabeth Johansdatter Monrad. Datter af sognepræsten i Kettinge, Johan Davidsen Monrad. 1623 residerende cap. i Kettinge. Far til sognepræst i Aaby Hans Jørgensen Rhode.

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.510.html

Jørgen Jespersen Rhode. (1602 - 1651)
Student i 1627 fra Odense. 1627. Præst i Tandslet. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Jørgen Rhodius Stokdorff. ( - før 1793?)
Boghandler i Leipzig. Formentlig død før skiftet efter søsteren Cathrine Marie Stokdorff i Frausing i Hinge sogn d. 19.2.1793. Hun var enke efter Christian [Jensen] Paludan, præst i Thyregod og Vester. Der nævnes bl. Mange andre også en bror Bagge Junghans Stokdorff, begravet 18.9.1789 Trondhjem Domkirke i Norge.

Jørgen Sørensen Rhodius. (1633 på Lyø? - 1692 på Lyø?).

Søn af Søren Jensen og Elisabeth Johansdatter Monrad (enke efter Jørgen Jensen Rhode. Deres børn kalder sig Rhodius). Student i Aarhus i 1656. 1669 Residerende Cap. i Middelfart. 1675-80 var han præst på Lyø. Gift med Karen Hansdatter Foss (-1690) en datter af magister Foss i Odense. Børn: Anna Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, Johanne Jørgensdatter Rhodius og Kirstine Jørgensdatter Rhodius. Døtrene er født i Middelfart. Jørgen døde i foråret 1692, skifte 4. april 1692. Lyø kirke: Korets nordlige sidevæg, epitasium af Hr. Søren Jensen - med hele familien - 2 voksne sønner og 3 voksne døtre, med indskrift.

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.510.html

http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Jørgen Sørensen Rhodius. (1638 i Kettinge - 1692 på Lyø?)
Student i Aarhus i 1656. 1666 Residerende Cap. i Middelfart. 1675-80 Præst på Lyø. Gift med Karen Hansdatter Foss. Far til Anna Elisabeth, Johanne og Kirstine Rhode. Døtrene er født i Middelfart.
http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Jürgen vam Rode (levede 1559)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 2. Matr. nr. 17-29, 68-83, 191-200, 281-298. Gadenr. Vestergade nr. 14-32, Studiestræde nr. 25-49, Store Larsbjørnsstræde nr. 1-15, Vester Voldgade nr. 19-39. Matr. nr. 192-194 tilhørte 1377 [nr. 453] Gødechinus Hincesson, også kaldet Georgius Hynsch, som 9. april 1380 skødede sin gård til Marquardus Petri. Denne der døde en 1. marts efter1380, testamenterede sin gård til Vor Frue kirke. 9. okt. 1435 mageskiftede kapitlet gården til Æbelholt kloster, der 19. jan. 1512 af Byen købte et stykke af Byens rende. 25. feb. 1515 gav Kongen Jürgen vam Rode livsbrev på Æbelholt klosters gård i Biørns stræde, indbefattet de tre boder Christopher Olsen og hans søskende havde livsbrev på af klostret, og som Jürgen vam Rode købte for 200 mark dansk. 28. sept. 1559 stadfæstede kongen Henrich vam Rodes køb af broderen Jürgens gård, som derefter er blevet udstykket.

Katrine Marie Rhode. (1729 - )
Døbt d. 20. maj i Varde. Nyg. Sedl: Se R, Laur. IDnr: #319256

Kirstine Roede. ( – efter 1831)
Nævnt i skiftet d. 7. okt. 1831 efter hendes mand Hans Truelsen, skomager og indsidder i Gentofte. [Bernstorff Gods, Khvn.-Frdksbg.; FHL #41092; Bk2 1826-37]

Kirstine Rhode. (1674 i Middelfart - )
Datter af Jørgen Sørensen Rhodius og Karen Hansdatter Foss.

Kirstine Roe?ds (levede 1679)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 183. 1679. Kirstine Roe?ds står fadder.
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 169.
1679. Christen Christensen Sæby Bøsseskytte og Else Nielsdatters datter døbt Anne Catrine Christensdatter. Faddere: Niels Trommeslager, Jens Nielsen Roes, Karen Niels Trommeslagers, Karen Jens Bülles, Kirstine Jens Roeds.

 L

Lars Rhoed (14. marts 1796-)
Født i Sødring. Søn af præsten Lars Rhoed og Johanne Mari Anne Secher.

Lars Rhoed (1765 - feb. 1796)
Begravet d. 14. marts 1796 i Sødring. Stud. 4. lektiehører ved latinskolen i Helsingør. 3. juni 1791 af kongen beskikket til præst i Veggerslev. V. Gift d. 24. maj 1794 i Sødring med Johanne Mari Anne Secher. Datter af Matthias Poulsen Secher og Adolfine Sophie Müller på Sødringholm. Min to børn: Matthias Poulsen Secher Roed f. 1794 og Lars Rhoed f. 1796.   

Lars Georg Lassen Rhode. ( - 1888)
Død d. 30. aug.1888. Ålborg A., Fleskum H., Vor Frue sogn, 1883-1891. Opsl. 65.

Lars Larsen Rhode. (ca. 1631 - 1707)
Student i 1651 fra Helsingør. Sognepræst i Vestenskov-Kappel på Lolland 1661-1707. Mag. 1680. Provst. Gift med Magdalene Schade, født 1643, gift 2. g. med Ester Erdmandsdatter, gift 3. g. 1678, (bevil. 5. nov.) med Anna Marie Melhorn, død 1719. Far til Ester Margrethe Rohde. Præst i Vestindien, kilde; Christopher Giessing "Jubel-Lærere" Bind 2- 1.Del. (http://torpvestihomepage.dk/f1478.html, http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I88227&tree=JM)

Er måske identisk med:

Laurits Andersen Rhode. (ca. 1625 - )
Skal have været Skibspræst og en kort Tid Kapellan ved Frederiksborg Kirke. 1661(?) blev Sognepræst til Vestenskov og Kappel på Lolland. Leonora Christines Piges Fæstemand, som var Præst: Da man ikke kender Navnet paa Pigen, er det næppe muligt med Sikkerhed at identificere den omtalte Præst. Anføres kan dog i denne Sammenhæng, at der i Vor Frue Kirke i København 26. Aug. 1660 - altsaa en Maaned efter L. Chr. s Afsejling til Bornholm - tillystes Ægteskab og 7. okt. s. A. fandt Brudevielse Sted mellem Pigen Estred Ertmansdatter og Præsten Laurits Andersen Rhode (Rhodius), som tidligere skal have været Skibspræst og en kort Tid Kapellan ved Frederiksborg Kirke og 1661 blev Sognepræst til Vestenskov og Kappel i Lollands Søndre Herred. Kapellan ved Vor Frue var paa dette Tidspunkt Mag. Richard Hansen Nordhuus, som var gift med en Datter (Anna) af afd. Borgmester Reinhold Hansen se S. 314), og som i sit Hus opbevarede nogle af L. Chr. s og Ulfeldts Ejendele. - Oberstløjnant Rantzau: Se S. 32. Skal have været Skibspræst og en kort Tid Kapellan ved Frederiksborg Kirke. 1661?? blev Sognepræst til Vestenskov og Kappel på Lolland.
http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=adl_pub&p_udg_id=161&p_sidenr=342
 
Hr. Laurids Rohde. (levede 1674)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. V Nørre Kvarter ved Victor Hermansen og Albert Fabritius. Kbh. 1967. Karré nr. 6. Matr. nr. 117-125, 216-247, 266-280, 314-317. Gadenr. St. Pedersstræde nr. 8-18. Larslejstræde 1- 21, Nørrevoldgade 22-36, Teglgårdsstræde 2-18. Matr. nr. 229 blev 11. aug. 1674 tilskødet regimentskvartermester Ido Steffens, der s. d. gav hr. Laurids Rohde sikkerhed for børnepenge og 18. marts 1682 solgte våningen til landmåler Jens Villadsen Raast (Rust).

Laurids Olufsen Rohde (nov. 1689 - begr. 23. dec. 1753)

(Død 63 år, 11 mdr., 1 uge og 3 dage). Hospitalsforstander og 1734 Byskriver i Lemvig og herredsskriver i Skodborg og Vandfuld herreder. Hans hustru begravet i Lemvig d. 5. okt. 1739, 54 år, 5 mdr, 10 dage. http://www.brejl.dk/lemvig.htm

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319260&sort=f

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319259&sort=f

http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319261&sort=f

Laurs Rhode.
Consumtionsforvalter i Nakskov. Gift med Cecilia Margrethe Müller.

Laurits Christensen Rhoed.(1585-1651)
Epitafium i Sct. Olai kirke i Helsingør. Over tolder og borgmester Laurits Christensen Rhoed 1585-1651 og hustru Margrethe Hansdatter 1588-1650.

Lauritz Christensen Rhod (1585 i Aaby Sogn -1651 i Helsingør)

33. Christensen, Lauritz Rhod, f. 2/10 1585 i Christrup I Aaby Sogn. Byfoged i Helsingør 26/6 1627-30/11 1630, Raadmand 30/11 1630, Borgmester 1634-36, 1640-42; 1646-47 og 14/8 1648, Hospitalsforstander 1619-22, død 9/5 1651, Skifte 9/7 165l.

Faderen: C. Lauritzen. Moderen: Buold Jacobsdatter.

G. 2/6 1611 m. Margrethe Hansdatter, f. 5/3 1588, død 14/3 1650, Skifte 9/7 165l.

Moderen: Maren Esbernsdatter.

Ingen Børn; hans nærmeste Arving var en Broder, Anders [Christensen Rhod], i København, hendes en Del Søsterdøtre.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Af Helsingør Domkirkes historie. http://www.zeus2.dk/olainav.html

I kirkerummet er lysekronerne givet af: Jens Pedersen Grove 1633. Iver Pedersen 1653 og Lauritz Christensen Rhoed 1651. Epitafium over tolder og borgmester Laurits Christensen Rhoed 1585-1651 og hustru Margrethe Hansdatter 1588-1650

Laurids Hansen Rhode. (levede 1730)
1730. Præst i Solbjerg sogn. (Hellum H.). http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Laurids (?) Nicolaj Rhodius. (ca. 1620 - )
1642. Eodem hoc viro, clarissimo Dno. M. Erico Tormio, Decano, primis in Philosophia conoribus ornati sunt 17. Maij præstantissimi juvenes, qvi seqvuntur. No. Laurentius Nicolaj Rhodius.
 
Laurits Nielsen Roed (1639-1688)
Født: 24. jan. 1639, Lien v/Lerup. Døbt i jan. 1639 i Lerup Kirke.  Død d. 5. dec. 1688 i Lien v/Lerup i en alder af 49 år. Han var gift med Karen Jensdatter. Far til Anne Lasdatter Roed,Anne Lasdatter Roed, Peder Lassen Roed, Jens Lassen Roed, Niels Lassen Roed, Christen Lassen Roed, Inger Lasdatter Roed og Las Lauritsen Roed.  http://brindt.dk/erik_brindt/1749.htm

Lefrentz Severin Hansen Rohde. (27. jan. 1695 – 12. april 1744)
Lephretz/Laurits/Lefridus/Lefres/Lefrends/Lefrentz Severin Hansen Rohde (Roed) er født i Skive som søn af Hans Pedersen Roed, Chirurg. og Anna Sørensdatter. Han var præst i Solbjerg sogn. Eftermanden i embedet er Peder Rosted. Peder beskikkes 24. juli 1744. Rosted gifter sig 1. med Gertrud Marie Knudsgaard. 2 med Inger Marie Waagaard. Mere info:  http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062 svar #62 og 63.
 
Lene Helmersdatter Rhode. (ca. 1600 - )
Datter af Helmer Rhode og en Dankertsdatter. Søster til den kendte læge Dr. Johan(nes) Rhodius. Gift med Biskop Johan Dideriksen Bartskær (1611-61). (Vist hans anden hustru). Har muligvis en datter Johanne.

Levin Georg Rohde.(28. okt. 1786 - )
Flådens officerer.http://www.navalhistory.dk/danish/officererne/officerslister/Officerer_R.htm

Lisbeth Rode (levede 1675)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 94.
1675. Barabra Rode og Lisebeth Rode står faddere.

Lisbeth Povelsdatter Rhode. ( - )
Datter af præst nr. 5. i Karlebo, skifte 1654 d. 7.9. (præstens nr. hos Wiberg 579,7) d.v.s. Jacob Sommer i Karlebo sogn, Frederiksborg amt, Sj. Stift ("afsat 1642 formedelst Utugt")

Lyde Pedersen Roed ( - 1759), Præst i Herfølge og Sædder

69 Marie Cathrine Weibel i Herfølge. 6.10.1741, fol.52B.
E: Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed 22½
3) Peder Roed 21¼, i Helsingør latinskole
4) Knud Becher Roed 19¼
5) Zander Weibel Roed 17
6) Christence Roed 13¾
7) Jens Weibel Roed 12
8) Helene Marie Roed 10¾
9) Sofie Magdalene Roed 7.
FM:
1 farbror Christoffer Roed, bogholder i Brandforsikringskassen i København
2 Ebbe Jacobsen, viceborgmester i Køge g.m. [faster Anne Pedersdatter Roed; hendes første ægteskab med morbror [Laurids Weibel].
Afdøde døde 19.4.1740.

 

91 Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. 13.12.1759, fol.110, 129, 134B, 141, 149B.
Enkemand efter Anne Mossin. B:
9) Marie Cathrine Roed, skifte 24.3.1760 fol.129.
FM: morbror [Søren Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Weibel], skifte 6.10.1741 lbnr.69. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed g.m. Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Lynge og Bråby
3) Peder Roed, cand. theol.
4) Knud Becher Roed, forstander på Vallø Hospital
5) Christence Roed
6) Jens Weibel Roed, forpagter på Billesborg
7) Helene Marie Roed, der ægter Hans Jensen Rosted, successor i Herfølge og Sædder
8) Sofie Magdalene Roed.
Arv efter afdødes bror Christoffer Roed, amtsforvalter [i Koldinghus amt, begravet 26.3.1756].

Kilde: http://www.brejl.dk/prestgejst.html


 
M

Mads Pedersen Roed (Omkr 1568, Vandel - 5 Feb. 1635, Ribe)
Ægteskab: Karen Iversdatter Vandel i 1599

Mads tog borgerskab i Ribe d.22. december 1596 og var skatmester i årene 1600 og 1601.
Han var medlem af de 24 mænd 1601-1619 og hospitalsforstander fra 1607.
Han var rådmand fra d. 14. juli 1620 til sin død.
Det er usikkert hvilken slags handel han drev.
Tilsyneladende eksporterede han kun kreaturer et enkelt år, 1617: 31 stk.
Fra en start på 6 skilling i 1595 bevægede hans skatteansættelse sig hurtigt op på 20-40 skilling, et vidnesbyrd om en god forretning.

Kilde: "Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe", III.
Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen

Mads Rhode. (levede 1770).
Boede 1770 i Randers. Søn af Skoleholder i Verst Palle Rhode.

og

Mads Rhode (levede 1774 i Randers)

Randers A., Støvring H., Skt. Mortens sogn 1764-1789.

Opsl. 187. 1774. dec. Faddere: Mads Rhodes kone. Opsl. 199. 1775. sept. Faddere: Mads Rhode. 

Måske identisk med:
 
Mads Pallesen Rohde (ca. 1728 – 6. juni 1794 i Randers?).
Søn af Fourier Palle Rohde og hans hustru Dorothea Frandsdatter. Corporal, Sergent, Bogtrykkersvend, Toldskriver og Konsumptionbetjent. Får 1754 i Ålborg et uægte barn med Ellen Simonsdaatter. 8. aug. 1754 gift i Solbjerg sogn, Hellum H., Ålborg A. med Marie Kirstine Jensdatter af Grensteen. Er far til Palle Rohde født 1754 i Solbjerg. Efterfølgende børn er alle født i Grensten, Middelsom H. Viborg A. Jens Rohde 1757, Else Rohde 1759, Mads 1761, Hans Henrik 1764. Efter hustruens død i dec. 1764 gifter han sig i maj 1765 med Else Margrete Abrahamsdatter i Grensten. Et dødfødt barn begraves i 1765 og hustruen dør i 1766. Mads levede herefter i Randers hvor han i 1787 er Konsumptionsbetjent, gift for 3. gang med Ane Rasmusdatter. 

Magdalene Rode. (1630 - 24 okt. 1708 kbh. Petri)
Datter af handelsmand Steffen Rode (1587-1638) (se denne) og Marie Andersdatter (Olufsen?) (1596-1650). Gift første gang med købmand Cort Mercker, anden gang med professor den kendte Thomas Bartholin (1616-1680).

Malene Sibilla Rhode (levede (1679)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 181.
1679. Cornelis Sørensen Styrmand og Karen Hansdatters datter Lisebet Cornelisdatter. Faddere: Lauritz Clausen, Frantz Rhode, Anna Cornelises, Margrete H. Carls Coe:?, Mallene Sibilla Rhode.

Maren Christensdatter Ros (levede 1622)

[AO: Holmens sogn. 1617-1639. Opsl. 71. 1632. Viede. Erik Jensen Højbådsmand på de 2 (X?) med Maren Christensdatter Ros. Forlover for Maren Mogens Davidsen for hannem Tord N. som haver Marick i K. M. Trolovelsen til mit. Moritz Hans og P Koxxss? overværede skifte efter Maren Rosses forrige mand. Al gæld af boet betalt, beholdende 105 xx 1 x.]

Maren Olufsdatter Rohde (levede 1753)

Bor 1753 i Nyborg på Fyn. Søster til Laurids Olufsen Rohde (nov. 1689 - begr. 23. dec. 1753) i Lemvig og Morten Olufsen Rohde i Stige [i Lumby sogn] på Fyn. http://www.brejl.dk/lemvig.htm

Margrete Rode. (16xx? - )
Datter af den rige københavnske storkøbmand Stephan Rhode (se denne) og Marie Andersdatter (Olufsen?).

Margrethe Rode (- juni 1667)

Født i Kbh. Datter af Storkøbmand Steffen Rode og Marie Olufsdatter. Gift i 1661 med Isebrant van Holten. Parret blev forældre til Armgard Cornelia von Holten (1662-1674), Christopher von Holten (1664-1668), Steffen van Holten (1666-) alle døbt i Helsingør Skt. Mariæ.

Margrete Rode (april 1683-)
Datter af Claus Rode. døbt d. 22. april 1683 i Gentofte sogn.
 
Margrethe Rode (-20. marts 1716)
Gift d. 3. jan. 1678 i Åbenrå med Peter von Niendahl. http://www.gawis.dk/jyhafa/individual.php?pid=I2024&ged=jyhafa.ged
 
Margrethe Baltzersdatter Rhode. (1648 i Roskilde - )
Datter af Balthasar Poulsen Rhodius.

Margrethe Diderikke Rhode. (levede 1737)
Hr. Thomas Winter efterfulgte Forrige (præst) 1723. Hans første hustru var Dorothea Kirstine Beck 1739. Hans anden ”Elskelige” hustru var Margrethe Diderikke Rhode, forhen kammerjomfru hos Geheimraadinde Harbo, som gav hende aarlig Pension, da hun var bleven Enke. (Kilde: P. Rhode).

Margrete Rud. (levede 1408)
Se. Mikkel Rud. Nonne i Sankt Clara Kloster i Roskilde.

Maria Rode (1693-)
Døbt d. 12. aug. 1693 Holmens sogn, København, Denmark. Datter af Nicolaj Rode og Cathrine.
 
Marie Rhode. (16xx - 17xx)
Datter af Anne Rhode, søster til Antonette Rhode i Randers (se denne). Vist gift med Justitsråd Reitzer(1665-1736). Jvf. Nyg. sedl.: IDnr: #319314. Justitsråd Reitzer er han identisk med: Humble Christian Reitzer Sjælland 1741. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=159749&sort=e eller nogle af de følgende sedler? Nyg. sedl. Homble Laurids Herredskriver Grurup 1721 får en søn døbt 1730 ved navn Christian Reitzer. Humble Peder Rubæksen i Vrejlev 1676 (i Saxager!).

Marie Arp Rodes (levede 1796)
Jacob Johansen skomager. D. 16. sept. 1776 side 51 #2 ? Inger Schum d. før 22. maj 1778 - til Simon Mørchs enke Cathrine død før d. 7. jan 1786 - til Marie Arp, Rodes enke d. 28. okt. 1796 - til Elisabeth afg. Konsumtionbetjent Kloens enke. Død før 23. feb. 1811 - til
Hiulmand Werniches enke? [Roskilde Duebrodre Klosters gods; Book 1 1751-1808 Registeringsprotokol; film 48358]

Marie Lauridtzdatter Rode (-)
Gift med Peter Kloumand d. 29. juni 1680 Nakskov, Maribo, Denmark.

samme som?:

Marie Lorensdatter Roede. (levede i 1747)
Datter af Nicolai Lorentzsen og Judithe Dorthe Rohde. En søster er Susana Cathrine Lorentsdatter Roede Enke efter afg. Cramer i Wartov Hospital, Khvn. Nr. 86. [Holbaek Byfoged; Bk 7 1737-1768; film 49315]

Marie Sophie Rohde (ca. 1750-)

Hoff, Henrik Muhle, f. 9., døbt 26. Okt. 1763 i Tirstrup, d. 12. Juli 1817 i Viborg (Søndre), S. af Ejer af Silkeborg, Ritmester Hans Nicolai de H. og Maren de Muhle. cv> 1° 6. Apr. 1791 i Kbh. (Frelsers) Mectilde Cathrine Brasmine Ammitzbøll, døbt 11. Sep. 1774 i Hvirring, d. 26. Marts 1792 i Bryrup, D. af Ejer af Rask, Kancelliraad Laurids A. og Marie Sophie Rohde. 00 2° Anna Marie Wodschou, i. 20. Maj 1769 i Malt, d. 14. Juli 1822 i Viborg (Søndre), D. af Ejer af Sønderskov, senere af Stovgaard og Alsted Just Frederik W. og Petra Cathrine Bering. — 1779 Student, Viborg, 8. Juni 1784 cand. jur. (1. 1.), 22. Nov. 1789 Herredsfoged og Skriver i Tyrsting og Vrads Hrdr., 11. Juni 1790 till. Vicelandsdommer i Nørrejylland, 23. Marts 1796 Afsk. fra Herredsfogedembedet, 16. Jan. 1801 Afsk. som Vicelandsdommer.

— Boede 1791 og 92 paa Cathrinedal, Bryrup Sogn, ejede 1794-1804 Silkeborg, 1799-1804

Ryomgaard, 1804-06 Carlsruhe, Marie-Malene Sogn, 1806 -09 Asmild Kloster, 1806-10 Skovsgaard, Tapdrup Sogn, 1808-10 Sohngaardsholm, 1808-10 Hald og Marienlyst ved Kiel. Fallit 1809 og boede derefter i Viborg.

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=christiane%2Bkrag%2Bandreas%2Brode&source=web&cd=24&ved=0CFEQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rosekamp.dk%2FJuris_web%2Fjuris2.pdf&ei=T_iqT4-_F8Si-ga0q8mdCg&usg=AFQjCNHbjrZOAxWLzRiwqU3jweHevc-tAA
 
Martha Roth. (ca. 1800 - )
Får barn i Løjt (Aabenraa-Sønderborg).
 
Martin Rudolph Rost. (levede ca. 1726)
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. VIII. Købmager Kvarter. Karré nr. 3.  Matr. nr. 38-45, 76-87, 248-258. (Østergade 32-46, Kristen Bernicowsgade 1-9, Antonigade 2-22, Pilestræde 2-24).  S. 35. Matr. nr. 39. D. 14. nov. 1628 lejes gården af Possementmager Claus Tribses. I 1645 var han ejer af huset. I 1711 ejes huset af Helle Olsen Lygtemager og senere af Martin Rudolph Rost. 1728 er det solgt videre.
 
Martiunus Rhodius. (levede i 1600 tallet)
Kun en enkelt note om, at han i 1600-tallet var præst til Hospitalet. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm
 
Melchior Ruder Posementmager. (levede 1647)
[AO: Vor Frelser sogn. 1640-1771. Opsl. 105. Begravet 1647. Ruder, Melchior Posementmager, Hans 10 Trinit?]

Mette Rode. (16xx - )
Datter af handelsmand Steffen Rode (1587-1638) (se denne) og Marie Andersdatter (Olufsen?) (1596-1650). Gift med gift med købmand Martin Pletius.

Mette Rode

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 135. Døbte. D. 1. juni. 1666. Steffen. Parentes Isebrandt van Holten kind. Faddere: Obristeleutenant Volrath von Stockmundt, Jürgen von Veslen, Mons. Steffen Roode, Mette Rodes, Martin Pletzius, Lisebeth Kriess? Johannis Edinger.

Mette Jensdatter Rhode. ( - før 1747)
Datter af købmand i Ebeltoft Jens Sørensen RhodeogAnne Pedersdatter.  Hun blev 1727 gift med købmand i Ebeltoft, Claus Pedersen Mørch. Mere info: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062 Svar#63
Kilde: http://terpet9830.dk/morche.htm
 
Mette Sophie Mortensdatter Rhodius. (ca. 1684 i Viborg? - juli 1749 i Viborg)
Datter af Morten Balthasarsen Rhodius og Maren Kristensdatter Dall. Gift d. 23. marts 1709 i Gråbrødre sogn i Viborg med sognets præst Claus Henriksen Krebs. Vist ingen efterkommere. Se: Svar #29 Dato: 14. August 2011, 16:26:23 »

Michael Jensen Roed. (levede 1677)
Født i Roed. Avlsmand. Borgerskab 29. nov. 1677. Århus Borgerskabsbogs register fra 1674-1829.

Michel Rodes. (levede i 1729)
Mag.? Michel Rodes står d. 10. juli 1729 fadder i Vejle, Sct. Nicolai kirke, til Jesper Andersen Roesteen. er muligvis samme person som:

Mikkel Rohde. (ca. 1684 - 1772)
Mikkel Rohde var 1760 birkefoged til Grundet birk, fuldmægtig ved godset og forpagter på Højgård, hvor han boede. Hans søstersøn var Christian Rohde. Christian Mathias Brun Homle [Humble] var 1741 indsat til arving efter Mik. Rohde. Begr. 13. jan. 1772 i Grejs. Nyg. sedl. IDnr: #159748 og IDnr: #319348.

Mikkel Rud.(levede før 24. juni 1408)
Anne Pedersdatter, enke efter hr. Mikkel Rud, overlader sin datter Margrete, nonne i sankt Clara kloster, 2 gårde, en i Hastrup og en i Svansbjerg, Bjæverskov herred, på livstid; efter hendes død skal de tilfalde hendes brødre "mine sønner, nemlig hr. Jakob Lunge, ridder, og hr. Jørgen Rud, ridder. http://diplomatarium.dk/drb/diplomer/08-065.html

måske identisk med

Mikkel Rud.( - 1402)
Dansk Rigsråd fra 1395-1401.

Mikkel Pedersen Rohde. (levede 1712)
Søn af Peder Rohde (- f. 19. sept. 1712) og Sille Rasmusdatter (som d. 19. sept. 1712 er i København), bror til Jacob Pedersen Rohde, nok halvbror til Rasmus Jensen, underofficer.
Får 1712 arv efter ugift moster Ellen Rasmusdatter i Hjortshøj.

Morten Rohde. (levede 1838)
Urmager. Borgerskab 19. feb. 1838.

Morten (Martinus) Balthasarsen Rhodius. (ca. 1643 i Roskilde? – 23. jan. 1716 i Viborg)
Søn af Balthasar R., der var Kjøbmand. Han blev Student 1662 fra Roskilde Skole. 1670 blev han Kapellan hos Præsten i Rerslev ved Roskilde; men 1675 drog han som Feltpræst med Tropperne til Skaane. Efter Krigen kom han til Jylland og blev 1681 Præst ved Graabrødre kirke i Viborg. 1682 fik han Magistergraden. Han var gift med Maren f. Dall ( - 1722).
Han døde i Viborg 23. jan. 1716. ”Den godmodige, snaksomme Mand vilde gjærne være et Stykke af en Poet og derved lægge sin Hyldest for Kongehuset for Dagen. Han har ogsaa i Trykken udgivet et Opbyggelsesskrift: «Christi Legeme ɔ: den stridende Kirke under et Menneskes Gestalt» (1699), som ved at parallelisere de enkelte Legemsdele med Samfundsklasserne og de forskjellige Øvrighedspersoner driver det til Højdepunktet af smagløs Allegori”. Krog, Efterr. om Viborg S. 177 f. Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr. IV, 347 ff. N. M. Petersen, Den danske Lit. Hist., 2. Udg., III, 125 f. A. Tantzen. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

N

Niels Rohde. (1733 - 1800)
1783 er han Borgmester i Århus. Nyg. sedl.: IDnr: #319374. Se flere noter Svar #27 Dato: 14. August 2011, 14:38:13 » Gift med Anne Trane og far til Henrik Christoffer Rohde, ugift adjunkt i Århus latinskole. (?-1805), Peder Severin Rohde, Søren Rohde, Marie Rohde g.m. Sorgvad.
 
Niels Rohde. (ca. 1716 - 1797)
Død i Trinitatis s. i Kbh. J .C.L.Lengnich, Kjøbenhavn 1847: Danske, norske og islandske studenter , der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn.

Niels Rohde (levede 1771)
Skrives 1771 til Hjortshøjlund. Gift med Anne Trane (datter af Thorn Thornsohn til Rolsøgård og Elisabeth Wegner). Anne Tranes bror Henrik Trane er 1771 på Isgaard i Tved sogn.

Niels Andreas Rohde.( - 9. dec 1846)
Halvbefaren konstabel, 1. divisions artillerikompagni nr. 237. oberflagmand, Faldt ned fra storråen og dør 9. dec 1846 på Tahiti. http://www.koustrupco.dk/images/mandskabsliste.pdf

Niels Bay Rode (ca. 1813-)

Randers, Støvring, Randers Købstad, Store Gade, No. 8,  FT-1840, C7121
Niels Nielsen Bay 52 Gift Kiøbmand
Ana Pouline Bay 53 Gift hans Kone
Christiane Sophie Bay 28 Ugift deres Datter
Hanne Aarslev 29 Ugift Huusjomfrue
Henriette Sødring 19 Ugift Huusjomfrue
Niels Bay Rode 27 Ugift Handelsbetjent
Ana Aarslev 75 Enke nyder Ophold i Familien
Christian Pedersen 31 Ugift Tjenestefolk
Niels Jeppesen 24 Ugift Tjenestefolk
Kirstine Pedersdatter 30 Ugift Tjenestefolk
Trine Møller 25 Ugift Tjenestefolk

Niels Christensen Rode. (-)
Gift med Maren Hansdatter der døde i 1763.

Niels Christensen Rohde. (levede 1806)
Bor i 1806 i Kæret i Lild sogn i Thisted amt. http://www.brejl.dk/ring.htm

Niels Kristensen Rhoed (enkemand 1776)
Hans hustru Anna Jensdatter Bering begr. d. 7. feb. 1776 i Horsens 35 år gl.

Niels Lauridsen Rus (Rhuus) (- før jan. 1694)
Gift med Karen Pedersdatter Hemmet, en datter af Biskop i Ribe, Peder Iversen Hemmet. Sognepræst til Albæk - Voer sogne, Støvring H., Randers A. 20. jan. 1694 fik Jens Hansen Steenfeldt kaldsbrev som præst til Albæk - Voer sogne efter afg. Hr. Niels Rus. Jydske reg. 19. 380 (nr. 8. Nygårds sedler: IDnr: #360832

Niels Mortensen Rhodius. (ca. 1673 i - før aug. 1719).
Søn af Morten Baltzersen Rhodius og Maren Kristensdatter Dall. Præst til Galtrup og Øster Jølby. Gift i 1697 i Gråbrødre sogn i Viborg med Johanne Jensdatter Kall.

Niels Sørensen Rohde. (levede 1685) Født i Roedgaard. Købmand. Borgerskab 22. jan. 1685. Århus Borgerskabsbogs register fra 1674-1829.

Nikolaj Rhode. (levede i 1713)
Ny. sed. Får i 1713 sønnen Simon Casimir døbt i Hjarup.

Nikolaj (Augus) Rothe. (1725 - )
Arvede 1767 sin morbror Niels Moldrup.

O

Olle Mortensen Rhode. (levede i 1701)
Nyborg. http://www.dis-danmark.dk/dis-arkiv/Medldok/HHL/Odense%20a.,%20Udenbys%20personer%20n%E6vnt%20i%20Odense%20skifter%201630-1750.pdf

Ole Janus Peter Rohde. (Levede 1838)
Gift i 1838. KB. Skive. 1829-1838. Opsl. 142. Forlover Søren Rohde.
 
Oluf Rod (-før 1623)
Register til Herredagsdombog nr. 29, år 1623. 54. Film S 16/462 og S 16/463. Rod Margrete, Oluf Rods enke .....s. 599
www.dis-danmark.dk/.../Hele%20landet, ...

Oluf Vincens Christiansen Rohd (1689-1689)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf


Oluf Lauridsen Rudsk. (- efter 1653)
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. 1. Øster Kvarter. Karré nr. 13.
Matr. Nr. 92-97. 175. 184. 225 B. (Skvaldergade 2-6, Vingaardsstræde 23-27, Admiralsgade 1- 7, Dybensgade 20-26). S. 103. Matr. nr 178 ejes fra 10. maj 1652 af Oluf Lauridsen Rudsk Brændevinshandler der denne dag giver pant i huset som han havde endnu i 1653.
 
Ole Severin Rhode (Oluf Severin Rohde). (1745 - 1791)
Forpagter. Forpagter 1778 på Rugård [i Rosmus sogn]
Gift 1772 med Dorthe Marie Müller (Dorthe Marie Møller) (1752-). Bor ved FT1787 i Blendstrup Bye, Gjerlev H., Rds. A.
Börn: Dödf. dreng beg. 9/10 1774, Dödf. pige beg. 4/5 1777, Jens (hjemdåb den 21/8 1778, död nogle dage efter, beg. 1/9 1778. Kilde; http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319424&sort=f
Ole Severin Rhodes far; Sr. Jens Jensen Rhode, Ebeltoft.

P

Palle Rohde. (levede 1766)
Gift 1766 med Anne Sophie Amalie Fransen. Jvf. Nygårds sedel IDnr: #99396

Palle Rhode. (levede i 1734)
1734 er de i Solbjerg, Hellum herred. Gift med Dorethe Frandsdatter. De bliver bl.a. forældre til Mads Pallesen Rhode.

Palle Rohde. ( - før 1770)
Skoleholder i Verst. Gift med Marie Magdalene Brøgger. Har tre brødre Hans Rohde, Henrik Rohde og Mads Rohde der er Toldskriver i Randers. http://www.brejl.dk/ribegejst.htm og http://search.atomz.com/search/?sp-q=Palle+Rohde%2C+skoleholder+i+Verst&sp-a=sp10026622&sp-p=phrase
 
Palle (Madsen) Rhode. (dec. 1754 i Solbjerg – 27. dec. 1815 i Roskilde)
Døbt d. 27. dec.1754 i Solbjerg sogn i Hellum H. Søn af Mads Pallesen og Marie Kirstine Jensdatter i Garverhuset. Gift med Maren Kirstine Christendatter Lund i Roskilde Domkirke. Korporal ved Dragonregimentet og Coporal ved 4. Husaresquadron. Ægteparret fik 5 børn. Nyg. sedl. IDnr: #319283.

Palle Ferdinand Rohde. (levede 1842)
i Asminderod, Frederiksborg A. Gift (Jf. FS) med Ida Emilie Heloise Jacobsdatter.

Palle Ferdinand Rohde (8. juni 1806 i Kbh. – 11. nov. 1861)

Exam. Pharm. 1826, Stud. 1827, Kirurg. Exam. 1832, Overlæge v. Øresunds Hospital 1/1 1852. Søn af Faderen: Jens Rohde, Skræddermester og Hanne Marie Eitner.

G. 29/3 1834 m. Ida Emilie Heloise Jacobsen, f. 31/8 1812, død 1895. Datter af Henrik Jacobsen, Gæstgiver.

Børn: Hanne Charlotte Franziska Rohde, f. 14/8 1834.

Bolette Sophie Wilhelmine Rhode. f. 21/2 1838.

Frederik Wilhelm Rohde, f. 25/3 1840.

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf


Palle H. Rohde. (1757 - 1795)
Født i Aarhus. 38 år. Høker. Borgerskab 2. feb. 1795.

Palle Pallesen Rohde. (1770 i Verst - )
Søn af Palle Rhode i Verst sogn, Ribe A.

Peder Roed. ( - 1740)
Død i Trinitatis s. i Kbh. J . C. L.Lengnich, Kjøbenhavn 1847: Danske, norske og islandske studenter , der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn.
 
Peder Rhode (jan. 1765-)
Peder Rhode er døbt d. 21. jan. 1765. Han er søn af Søren Willadsen..
AO: Viborg A., Nørlyng H., Viborg Gråbrødre sogn. 1758-1813. Opsl. 429.

Peder Rohde. ( - )
11. okt. 1776 viet Peder Rhode Tømmersvend v: R og Anne Marie Peders Datter i Helligaands sogn i Kbh. (1763-1817. AO Opsl. 58). Far til Møller i Rosenborg mølle Andreas Gudmand Rohde.
 
sl. Peder Ruus (- før 1672)
Gift med Margrethe Sykone.
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. VIII. Købmager Kvarter. Karré nr. 6.  Matr. nr. 116-124, 128-141, 160B, 162-173. (Gammel Mønt 10-36, Møntergade 20-36, Gothersgade 33-53, Store Regnegade 1-19, Lille Regnegade 1-10). S. 72. Matr. nr. 130. Tilhørte 12. sept. 1634 Andreas Henriksen Bruun Kgl. Brygger, som var ejer endnu 1. maj 1671. Jacob Andersen og Margrethe Sykone sl. Peder Ruus´es gav 10. juni 1672 prioritet i huset og 24. juli 1676 fik Jochum Sonneman Snedker skøde på matriklen.
 
Peder Baltzersen Rhodius. (sept. 1645 i Roskilde - )
Døbt i sept. 1645 i Roskilde Domkirke. Søn af Balthasar Rhodius og Sophie Pedersdatter. Faddere er Lutze Pedersdatter, Bente H. Enevolds stod hos. H. Simon X Pastor til Haurløkke?, (måske Havreløkke, Bandholm sogn, Fuglse H., Maribo A.?) Bente H. Enevolds datter, Marine Christen Sthens.

Peder Christian Rhode. (ca. 1734 - 1793)
Han er søn af en farver i Kolding. Gift med Johanne Dorothea Margrethe Kaalund. Far til Erdmann Rhode. 1767. Præst i Utterslev på Lolland og historisk forfatter.
Maribo, Lollands Nørre, Utterslev, Utterslev bye 1, FT-1787, B4201
Peter Rhode 53, Gift Hosbonde Sognepræst og herredsprovst
Johanne Dorothea Marg. Kålund, 52. Gift Madmoder
Friderica Christiane Lovise Lyngbye. 6. Ugift Hendes datterdatter.
http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Peder Rodes gang.
Gade/Stræde/Sti i det gamle København.

Peder Jensen Rod (levede 1628 og 1640)
[AO: Holmens sogn. 1617-1639. Opsl. 58. 1628. P. Jensen Rod er forlover.] [AO: Holmens sogn. 1639-1647. Opsl. 156. 1640. Forlover: Peder Jensen Rood Vagt?]

Peder Hansen Rohde. (12. jan. 1701-)
Søn af Hans Pedersen Roed, Chirurg. og Anna Sørensdatter i Skive. Mere info: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062 Svar #62

Peder Roed (12/1 1701 - ) födt i Skive, bror til Lephrentz og Rebekka Roed, Son af bartskär Hans Pedersen Roed i Skive
 
Peder Lassen Roed. (levede 1623)
Vagt på Proviantgården og Øltapper.
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. 1. Øster Kvarter. Karré nr. 11. Matr. Nr. 135-148, 158-164 (Asylgade 2-6, Vingaardsstræde 9-15, Holmensgade 25-27, Dybensgade 2-10). S. 91. Matr. nr. 144, 145, 146 lå i en lille vinkelbøjet gang kaldet Peder Lassens eller Peder Roeds Gang, sikkert fordi de er udstykket til Peder Roed eller Peder Lassen Roed Vagt på Proviantgården og Øltapper, som levede 1623. I 1653 er Peder Roeds vaaninger, Matr. nr. 144, 145 og 146 overtaget af panthaveren M. Peder Iversen Munk præst ved kirken udenfor Nørreport, og i 1661 var hans enke Trine ejer af boderne, som hun bortskøder før 1668.
 
Peder Lassen Roed (1682-1754)
Død: 25. april 1754, Tanderupgaard i en alder af 72 år 1 Begravet: 2. maj 1754, Bejstrup Kirke. Gaardejer: Tanderupgaard, Bejstrup Sogn. Hjørring A. Børn: Karen Pedersdatter Brix, Lars Peder Pedersen Lassen Roed, Svend Pedersen Lassen Roed, Mogens Pedersen Lassen Roed, Kirsten Pedersdatter Lassen Roed + 2 mere. http://brindt.dk/erik_brindt/1754.htm  http://www.geni.com/people/Peder-Lassen-Roed/6000000001473904432?through=6000000009484933673
 
Peder Olufsen Rohde. (ca. 1597 - 1659).
Borgmester i Ribe. Gift med Dorthe Baggesdatter ( - 1648). Far til Bagge Pedersen Rohde (1626-1659).

Peder P. Rohde. (levede 1826)
Skipper. Borgerskab d. 6. marts 1826. Århus Borgerskabsbogs register fra 1674-1829.

Peter Rhode. (levede 1707)
imiteret 1707. Biografiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede disciple.

Petrus Petræus Rhoding. (ca. 1606-)
1626. M. lanus Alan. Petrus Petræus Rhoding. 5) Wiburg. #5= Med H. P. Resen's Haand er tilføjet ablegtus ad sexenn - K. M. betegner ham som: Røding. (som må være Rødding).

Peder Rud (-1559)
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag.  III Snarens Kvarter. Karré nr. 7. Matr. nr. 67-71. 80-84. 126-130. 142-146. (Knabrostræde 16-18, Brolæggerstræde 9-13, Rådhusstræde 1-7, Kompagnistræde 20-36). S. 58. Matr. nr. 126 A og B. Tilhørte 1553 Peder Rud til Vognserup der døde 12. jan. 1559. Hans enke Margrethe Karlsdatter Bryske beholdt gården til sin død d. 8. april 1575. Hun opføres som ejer endnu 1581, så hendes bo er ikke sluttet før. I 1628 havde Knud Jørgensen Ridefoged over København Slots Len, siden Rådmand denne gård. Han døde 1635 og hans enke Anne Ditricksdatter Mumme døde 28. marts 1636. Han efterfulgtes 1645 af Wulf Ravn Ridefoged over Københavns Slots Len som havde gården endnu 1661.
 
Peder Ruus. (levede 1651 og 1661)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s. 84. 22. sept. 1651-1661 Peder Ruus Skomager gift med Margrethe.
 
Poul Rhode. (ca. 1530 – før 1587)
1569. Præst i Tandslet på Als. I andet ægteskab får han sønnen og eftermanden Hans Poulsen Rhode. http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Poul Mortensen Rhodius. (ca. 1624 - )
1644. Fra scola Roëschild. Paulus Martini Rhodius. M. Jacob Finck.

Poul Olsen Rhod. (ca. 1578 – 14. april 1621 i Karlebo)
1602 bliver han præst (nr. 5) i Karlebo. Præst nr. 4 hed Balthasar (Thusnes?). Han blev gift med formandens datter Karen Baltzersdatter. Far til Steen Poulsen Rhode. (1621–1679) og sandsynligvis vis også Balthazar Poulsen Rhode (ca. 1609 - ). http://tom-stryhn.com/viberg/navne/r-spa/Untitled-7.htm

Poul Rhodium. (levede i 1719)
D. 23. aug. 1720 bliver forrige byskriver i Roskilde, Paul Rhodium i Roskilde Domkirke udlagt som barnefader til Mette Sørensdatters barn.

Poul Roed (-før sept. 1740)
Hans enke død i Fredericia Michaelis. Kirsten Pedersdatter. Begr. 16. sept. 1740 65 år gl.

Poul Roes (levede 1679)
Kbh. A., Sok.lund H., Holmens sogn. 1671-1685. Opsl. 176. 1679. Poul Roes står fadder.

Rasmus Rhoed. (jan. 1696 i Nykøbing F. - marts 1769 i Søndersø)
Døbt 12. jan. 1696 i Nyborg Kirke på Falster søn af Anders Hansen Rhoed. Degn i Søndersø fra 1724-1769. Begravet på Søndersø kirkegård 21. marts 1769. Han blev gift med Karen Lauritsdatter (-1780) d. 26. okt. 1724 i Vigerslev kirke (Odense A.). Datter af Laurids skrædder i Vigerslev. Far til Andreas Rhoed (f. 1728 i Søndersø). Kilde: Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns Stift indtil 1814 af K. Bang Mikkelsen.

Rasmus Jensen Rohde. ( - før feb. 1694)
Bror til Thomas Jensen Rohde (-1694) og Peder Jensen Rohde. Far til Anne Rasmusdatter Rohde g. m. Anders Joensen, bådsmand i København, Birgitte Rasmusdatter Rohde g.m. Søren Christensen i Ebeltoft, Jens Rasmussen Rohde, bådsmand i København, Rasmus Rasmussen Rohde (1672-) i Ebeltoft. Mere info se: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.26.html svar nr. 27.

Rasmus Rasmussen Rohde (1672-)
Søn af Rasmus Jensen Rohde. ( - før feb. 1694). Bror til Anne Rasmusdatter Rohde g. m. Anders Joensen, bådsmand i København, Birgitte Rasmusdatter Rohde g. m. Søren Christensen i Ebeltoft, Jens Rasmussen Rohde, bådsmand i København. Mere info se: http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.26.html svar nr. 27.

Reinhold Rode

Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) 1, Bidrag til den nordiske Syvaarskrigs Historie Af W. Mollerup. (1563-1570) Skrev Oluf Drake til sin Hustru den 16 Aug. 1564 om at Reinholdt Rode, som har taget ham tilfange, truer med at lade ham føre til Hamburg eller andensteds i Tyskland, hvis han ikke faar 300 Lod Sølv i Løsepenge. http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=79098

Reinholt Rohde, borger og skrädder i Köbenhavn (Sv: Hvor kom Jørgen Alexander Lohmann fra? - og fru Cathrine Treschow Samuel « Svar #750 Dato: Søndag 08 01 2012, 22:52 »)

Reinhold Rohdes Legat, stiftet 1620 af R.R. med 50 Rdl.
(Kbh. - Helligaandskirken) (Ses også på http://www.eremit.dk/ebog/khb/4/khb4_2.html, desudem på samme note: Helmer Rohde 1616 50 Dlr. til noget Kobbertag paa Kirken)

Mandtal over Hovedskatten.
Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645.
Compagniestrede 6. Reinhold Roede, hans høstrue, Suend Pedersen och Maren Pedersdaater 1 rdl. 

Reinholt Rohde 10/5 1669 fik han brev på Fausing - Auning kald.  http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319507&sort=e og den 17/8 1670 fik han brev på nedersk kappellani ved domkirken i Århus. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319508&sort=e

Reinholdt Rode (Rodt) (levede 1668)

Gift med Maria Simon. Parret får barn hvis navn ikke nævnes i 1663. Johan de Rode nævnes som fadder.

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732.

Opsl. 110. Døbte. Capt. Reinholdt Roth star fadder.

Opsl. 418. D. 10. jan. 1668. H. Captajn Reinholdt Rodts todt gebornes kindt in der kirche.

Opsl. 100. Døbte. 18. jan. 1661. Captain Reinholt Rodes compagni nævnt.

Opsl. 113. Døbte. 25. marts 1663. Captain Reinholt Roth står fadder.

Opsl. 121. Døbte. 24. juli 1664. Ejler Mons [Mageus] Parentes: Hr. Captain Reinholt Holtum? Ros og Maria Simon.4

Helligaandskirke: Reinhold Rohde gav 1620 50 Rdl.,

http://www.eremit.dk/ebog/khb/4/khb4_2.html

Rebekka Hansdatter Rohde. (6. sept. 1696-)
Datter af Hans Pedersen Roed, Chirurg. og Anna Sørensdatter i Skive. Rebekka gift med Laurits Pedersen Knudsgaard, måske bror til Gertrud Marie Knudsgaard som gift med Peder Rosted. Mere info: Svar #62 på tråden http://www.ftb-forum.dk/index.php/topic,468.msg4062.html#msg4062

Ritmester Rode
Starup, matr. 1688, gård nr. 12, Øde (Ødegaard). I begyndelsen af 1700rne har ritmester Roede & Peder Jensen den i fæste, efter dem Christen Pedersen i 1724.
Thomas Bech nævnes som Herredsfoged og havde hos sig på Bjerreby i Svenskekrigens tid haft Ritmester Rode liggende, og samtidig havde forvaltet Tranekær slot som Fyrsten von Anhalt havde ligget i, og på denne måde haft udgifter forbundet dertil
1725 - 25. september: 398: Der lyses til auktion i Starup over afdøde ridtmester Rodes stervbo. [Koldinghus birks] Tingbogen 1726-1737 (1726 fortsat) 1726 10/9. Læst amtmandens proklama om skifte efter ridtmester Rode i Starup.               
Kilder: Bogen: "Starup sogn i Brusk herred", af Poul Lindholm, 1911 i Kolding (Konrad Jørgensens bogtrykkeri). http://geltzer.dk/tingbog/1719-26.php http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318847&sort=f og måske http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=319150&sort=e
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,611194,627961 (Indsendt af: Peter Kyhl
Dato: 06/02-10 13:53)

Rudolph Rhode. (165x - )
Søn af storkøbmand i Kbh. Steffen Rode (se denne) og Marie Olufsdatter. Boede i 1670´erne på broderen Andreas Rhodes gård Bajlumgård i Salling. Den kom senere til deres søsters svigersøn landsdommer Christoffer Bartholin (død i 1714).

Rebekka Roed födt i Skive (6/9 1696 - ) Söster til Lephrentz og Peder Roed, Datter af bartskär Hans Pedersen Roed i Skive. Gift 5/8 1751 med Laurits Pedersen Knudsgård, borger og kämner i Viborg.

S

Simen Rode. (levede 1544)
i Kbh. Bliver kaldt Mester. D. 23. a pril 1544 er han vidne til et lejebrev.

Simon Casimir Rhode. (1713 - )
Søn af Nikolaj Rhode. Ny. sed. Døbt 1713 i Hjarup.

Simon Gustow Rhodius. (ca.1620 - )
Student fra Rostock i okt. 1625. http://rosdok.uni-rostock.de/data/mecklenburgische_jahrbuecher/xml/049/book.xml

Sivert Rüths (levede 1668)

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 418.

D. 19. april 1668. Sivert Rüths frau aus Johannis kirchhoff.

Sophie Rode. (165x - )
Datter af storkøbmand i Kbh. Steffen Rode (se denne) og Marie Olufsdatter.

Steen Poulsen Rhode. (6. jan. 1621 i Karlebo – 25. sept. 1679 i Asserballe).
Søn af Poul Olsen Rhode i Karlebo (se denne). Student fra Roskilde. 1645. Steno Paulij Rhodius. D. Wormius. Sognepræst i Asserballe (1653-79). Gift 1. d. 13. jan. 1654 med Karen Jespersdatter (- før 1668). Gift 2. med Magdalena Andersdatter Brandt (1654-1732). Far til Elisabeth Steensdatter Rhode (1654-1688).

Steffen/Stephan Rode. (1587 i Lybæk - 1638)
Omtales i Danmark første gang i 1619, kaldes Steffen Rohde, ”tjenendis Anders Oluffsen aff Flensborg”. Han var gift med Marie Olufsdatter(1596-1650) før 1620, hvor han har etableret sig som (stor)købmand i København. Hans hovedbranche var silke og klæde, men han har handlet med så godt som alle varer, med fineste silke og klædevarer, kniplinger, brokader etc. til stangjern, rug, vin og sild og ikke mindst øksne. Til 1626 boede han i Store Færgestræde, men flyttede så til Højbrostræde i Kbh. Ca. 1629 kaldes han i kronens skødebog Steffen Rode til Hammergård, og hans arvinger havde part i den Han havde mange børn, idet en afregning af 1656 nævner som arvinger: Else Rode født 1650 (gift m. Christian Fabricius, dr. jur. et med.) Anders, Frants, Steffen, Rudolph, Sofie og Margrete Rode, Magdalene (gift m. købmand Cort Mercker, anden gang med professor Thomas Bartholin), Anna, (gift m. renteskriver Anders Sørensen), Dorothea, (gift m. Fyringsforvalter Peder Jensen Grove, anden gang med Hans Rostgård til Krogerup), samt Mette Rode (gift m. Købmand Martin Pletius). Desuden var en datter død som ganske ung. En af sønnerne kalder sig Francois. Steffen Rode dør i 1638. Sidste gang Steffen Rodes forretninger nævnes er i 1684.
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 1 (1918 - 1920) 1. Steffen Rodes Regnskabsbog over Studehandel 1637—1650. Af Albert Olsen.
NB. Ifølge personregister til Kancelliets Brevbøger 1646: (arv) Rohde, Stephan (Steffen).

Ifölge af "Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse IV, Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 - anden del, kap. II af Oluf Nielsen (1838-1896)" - Der var en Epitafium i Kirkens Midtgang over Steffen Rohde, död 1638. (Helligaands Kirke, kbh.) (http://www.eremit.dk/ebog/khb/4/khb4_2.html)

Steffen Rode. (ca. 16xx - )
Søn af storkøbmand i Kbh. Steffen Rode (se denne) og Marie Olufsdatter. Erhverver 1667, sammen med broderen Frants, gården Rørbæk i Jylland (Henvisning til Orion II 105). Jv. f. Trap V 375.

Steffen Rode – den unge

Han står fadder til søsteren Margrethes barn d. 1. juni. 1666. Steffen. Parentes Isebrandt van Holten kind. Faddere: Obristeleutenant Volrath von Stockmundt, Jürgen von Veslen, Mons. Steffen Roode, Mette Rodes, Martin Pletzius, Lisebeth Kriess? Johannis Edinger. Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 135. Døbte.

Susana Cathrine Lorentsdatter Roede. ( - før 20. okt. 1747)
Datter af Nicolai Lorentzsen og Judithe Dorthe Rohde. Hun er søster til Marie Lorensdatter Roede. Skifte efter hende afsluttet d. 2. aug. 1748. [Holbaek Byfoged; Bk 7 1737-1768; film 49315 - Aurelia Clemonds.]. http://myweb.cableone.net/jopassey/holbk-bx.htm

Svend Christiansen Rhod (1694-)

8. Rhod, Christian Olufsen, ansat 24/6 1679, rejst til Norge 15/11 1700, hvor han blev Kantor i Trondhjem.

1) G. Sophie Amalie Wilchingen, E. e. Herman Silenius, død 14/10 1687. Skifte 22/8 1688. Moderen g. m. Philip Essen i Ransted Kro.

Børn: Johan Philip [Christiansen Rhod], f. 6/10 1683, død 19. aug. 1689.

2) G. 24/10 1688 Bendte Svendsdatter.

Faderen: Svend Knudtzen. Moderen: Gundel.

Børn: Anna Sophie [Christiansdatter Rhod], f. 11/8 1690, død 18/5 1693.

Oluf Vincens [Christiansen Rohd], f. 29/7 1689, død 19/8 1689.

Svend [Christiansen Rhod], f. 23/2 1694

Catharina [Christiansdatter Rhod], f. 27/1 1696

Imanuel [Christiansen Rhod], f. 10/5 1697

Justina [Christiansdatter Rhod], f. 19/4 1700

http://www.skinnerup.org/pdf/hbm.pdf

Søren Rod. (levede 1653)
Kilde: H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Ejnar Munksgaards Forlag. VIII. Købmager Kvarter. Karré nr. 9.  Matr. nr. 46-51, 202-211, 225-247. (Kristen Bernikowsgade 2-28, Grønnegade 2-18, Ny Østergade 1-11, Pistolstræde 4-8, Østergade 22-30) S. 91. Matr. nr. 210 tilhørte 1645 Hans Christoffersen, 1653 Søren Rod, 1661 Jens Lauridsen Skrædder, 1668 Jens Hansen Skrædder. 11. juni 1669 gav Niels Mortensen Materialunderskriver på Bremerholmen prioritet.
 
Søren Rohde.(levede 1728)
Kbh. 1728. (s. 174.) Trompetter Gangen nr. 118. Svenne Jakobsen Smith Skipper. Hos ham bor Hans Kongl: Höyheds Mundskænker Søren Rohde. http://www.hist.uib.no/kbh1728/

Søren Rohde. (levede 1838)
1838. KB. Skive 1829-1838. Opsl. 142. Han er forlover.
 
Søren Elsegårde (Rhode?). (levede 1747)
Nævnt i skifte. Søn af Mette Jensdatter Rhode (se denne). Bror til Jens Jensen Rhode og Bodil Pedersdatter Rhode. http://www.milloup.dk/hvh/download/skifter/soeholt_gods_skifter.htm
 

Telshe Rode

Fredensborg A., Lynge-Kronborg H., Helsingør Skt. Mariæ. 1637-1732. Opsl. 112. Døbte.

1. marts 1663.  Marcus. Parentes Peter Boÿe Instrumentist geboren zur xxx in Ditmarchen von Marcus Boÿe und Telshe Rode die mutter Maria Torchels geboren zu Kappeln? in Holstein von? Johan Torchels und Margretha Torchels. Faddere: Burgermester Martinus Owe, Mons. Christof Schneider, Schwedischer Commisarius Gallus Clausen Roths?, Karen Sl. Henric Henrics, Præpocis Frans Peter Rantzau? Xxx, Kirstine Mads Martinsens datter.

Thomas Rohde Vinhandler. (levede 1732)
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s. 125. Købmagergade/Løvstræde matr. nr. 97 A (-B). 26. april 1732. Thomas Rohde Vinhandler, gift med Anne Elisabeth.
 
Tryl Rode (ca. 1694-)
Dåb d. 28. okt. 1694 i Ebeltoft.

W

Willads Rohde (levede 1741)
Klosterstræde matr. nr. 59. 16. okt. 1741. Willads Rohde, Skomager. Skb. 6 26.
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s. 86.

Ø

Øllegaard Rhode (3 dec. 1722 - 19 maj 1810), til Clausholm og Rathlousdal
http://danmarkskirker.natmus.dk/fileadmin/site_upload/danmarks_kirker/DIGITALISERING_-_Aarhus/Aarhus_2747-2794.pdf, http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=74885Noter til:
 
Jochum Frederik Rohde
H.U. Ramsing. Kbh. Ejendom. 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. VII Frimands Kvart. V. Egil Skall. s.197. Lille Helliggejststræde. Matr. nr. 172.
-1645-1664-
Jacob Brun Urmager og Guldsmed
-1668-
Christian Hirtz gift med Ingeborg.
-19. juli 1669- Jonas Holm Blikkenslager gift med Ingeborg (sammen som ovenfor)
25. juni 1677- Rasmus Sørensen Skrædder.
-18. marts 1695 Hans Andersen Skrædder.
18. marts 1695-30. sept. 1695 Jochum Frederik Rohde, Amtsforvalter over Københavns Amt.
30. sept. 1695-1699- Gerdt Rohde Skrædder.
-11. juni 1707 Valentin Neuhausen Sinkelmager, Gerdt Rohdes eftermand.
11. juni 1707 Herman Martins Maler.
 
Flere noter – Tak til Peter BB:
 
Jochum Friderich Rhoede, Ambtsforvalteren over Kiøbenhauns Ambt.
 
http://torpvestihomepage.dk/n6071.html
http://torpvestihomepage.dk/n1896.html
 
Jochum Frederik Rhodes Grav. Købt 15. Sept. 1717 for 250 Rdlr. Heri nedsat: 1709 d. 9. April Johannes Rhode, 1717 d. 12. Novbr. Amtsforvalter Jochum Frederik Rho­des Kæreste, 1722 d. 16. Decbr. Krigsraad Rhode.
http://kilder.rundetaarn.dk/trinitatiskirke/1902Begravelsesprotokoller.htm
 
Sv: Oversigt over folk med navnet Rhodius, Rhode, Rohde o. lign. i Dk. fra år 1510 « Svar #47 Dato: 20. December 2011, 22:31:49 »
Jeg mener at han er helt identisk med den personen som Regelsen har skrivet på
Sv: Hvor kom Jørgen Alexander Lohmann fra? - og fru Cathrine Treschow Samuel  « Svar #530 Dato: Onsdag 30 03 2011, 19:10 »
 
"(2186) Krigsraad Rhodes Legat, stiftet 1724 af arvingerne efter krigsraad Jochum Frederik Rhode,
begr. 16.12.1722, med 200 Rdl. til Trinitatis, 200 Rdl. til Nikolai & 400 Sldlr. til Bremerholms skoler.
(Hofman IX, s. 155, 306 & 401.)"
 
KB - 1679-1740 Trinitatis, Sokkelund, Köbenhavn opslag 171.
April 16 Kriigs Raad Rode  10 Rdr (Rigsdaler) 5 * (* er forkortelsestegnet for Mark)
 
Johannes Rode.
1679-1740 Trinitatis, Sokkelund, Köbenhavn opslag 118. April 9 Johannes Rode nedsat i Kirchen til ----- K--b   10 Rdr 1(Mark) 4 Sk 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.